Spotkania z Bezpieczeństwem

Szkolenie służb i instytucji w zakresie ratownictwa na wodzie

Data publikacji 16.06.2022

Komenda Powiatowa Policji w Słupcy wspólnie ze stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat Słupecki zorganizowała dwudniowe szkolenie nad Jeziorem Powidzkim dotyczące współpracy instytucji i służb naszego regionu. Przedsięwzięcie zaplanowano przed rozpoczęciem okresu wakacyjnego, gdyż głównym celem wydarzenia było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa osób wypoczywających nad akwenami wodnymi powiatu słupeckiego.

Szkolenie odbywało się w Ośrodku Wypocznkowo-Żeglarskim Horn w Kosewie. Przybyli na nie prokuratorzy, policjanci ze Słupcy, Konina i Poznania, strażacy ze Słupcy i Konina, woprowcy, lekarze i ratownicy medyczni oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Słupcy. Uczestników spotkania powitał Komendant Powiatowy Policji w Słupcy insp. Roman Ciesielczyk oraz Wicestarosta Powiatu Słupeckiego Czesław Dykszak.

W pierwszym dniu szkolenia zaplanowano część typowo teoretyczną z wykładami i pracą w podgrupach. Kompetencje służb ratowniczych w powiecie i zarządzanie kryzysowe omówili Jerzy Kałecki i Rafał Chmiel ze słupeckiego Starostwa. O znaczeniu odprawy w kontekście pełnienia służby na wodzie i terenach przywodnych mówił Naczelnik wydziału Prewencji kom.Wojciech Kujawa. Charakteru zdarzeń nad wodą i rolę straży pożarnej w ramach obsługi zdarzeń nad wodą przzybliżył Dowódca JRG PSP w Słupcy mł.bryg. Sławomir Gołębiak. Następnie wykład o czynnościach procesowych na miejscu zdarzenia zaistniałego na terenach wodnych i przywodnych wygłosił dr Łukasz Krysiński z Wydziału Kryminalnego, a Sebastian Dropiński z KWP Poznań mówił o oględzinach, jako istotnej części czynności procesowych. Następnie Henryk Czajkowski zwrócił uwagę zebranych na ocenę sprzętu nurkowego i podstawowe zasady jego użycia. Pierwszą pomoc osobom poszkodowanym nad wodą zaprezentował lekarz Piotr Andrzejewski wraz z ratownikiem medycznym Danielem Łuczakiem.

Podczas drugiego dnia szkolenia skupiono się bardziej na części praktycznej. Na akwenie jeziora oraz przy brzegu przeprowadzono szereg ćwiczeń związanych z akcjami ratunkowymi oraz udzielaniem pierwszej pomocy m.in. z udziałem strażaków ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego KM PSP w Koninie.

Wykłady i warsztaty przyczyniły się do wymiany informacji niezbędnych do zapewnienia jeszcze lepszej współpracy służb na miejscu zdarzenia. Oprócz wiadomości i umiejętności nabytych podczas szkolenia, jej wymiernym efektem będzie zakupienie parawanu oględzinowego dla słupeckiej komendy policji dzięki staraniom i współpracy stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Słupecki” i firmy KONSPOL Holding.

 • organizatorzy
  Szkolenie służb i instytucji w zakresie ratownictwa na wodzie
 • uczestnicy na sali
  Szkolenie służb i instytucji w zakresie ratownictwa na wodzie
 • uczestnicy szkolenia na sali
  Szkolenie służb i instytucji w zakresie ratownictwa na wodzie
 • uczestnicy szkolenia na sali
  Szkolenie służb i instytucji w zakresie ratownictwa na wodzie
 • wykładowca
  Szkolenie służb i instytucji w zakresie ratownictwa na wodzie
 • Szkolenie służb i instytucji w zakresie ratownictwa na wodzie
 • Szkolenie służb i instytucji w zakresie ratownictwa na wodzie
 • Szkolenie służb i instytucji w zakresie ratownictwa na wodzie
 • Szkolenie służb i instytucji w zakresie ratownictwa na wodzie
 • Szkolenie służb i instytucji w zakresie ratownictwa na wodzie
 • Szkolenie służb i instytucji w zakresie ratownictwa na wodzie
 • Szkolenie służb i instytucji w zakresie ratownictwa na wodzie
 • Szkolenie służb i instytucji w zakresie ratownictwa na wodzie
 • Szkolenie służb i instytucji w zakresie ratownictwa na wodzie
 • Szkolenie służb i instytucji w zakresie ratownictwa na wodzie
 • Szkolenie służb i instytucji w zakresie ratownictwa na wodzie
 • Szkolenie służb i instytucji w zakresie ratownictwa na wodzie
 • Szkolenie służb i instytucji w zakresie ratownictwa na wodzie
 • Szkolenie służb i instytucji w zakresie ratownictwa na wodzie
 • Szkolenie służb i instytucji w zakresie ratownictwa na wodzie
 • Szkolenie służb i instytucji w zakresie ratownictwa na wodzie
 • Szkolenie służb i instytucji w zakresie ratownictwa na wodzie
 • Szkolenie służb i instytucji w zakresie ratownictwa na wodzie
 • Szkolenie służb i instytucji w zakresie ratownictwa na wodzie
 • Szkolenie służb i instytucji w zakresie ratownictwa na wodzie
 • Szkolenie służb i instytucji w zakresie ratownictwa na wodzie
 • widok z lotu ptaka przystań HORN i pojazdy słuzb
  Szkolenie służb i instytucji w zakresie ratownictwa na wodzie
Powrót na górę strony