Słupecka policja zaprasza do znakowania rowerów - Spotkania z Bezpieczeństwem - KPP Słupca

Spotkania z Bezpieczeństwem

Słupecka policja zaprasza do znakowania rowerów

Data publikacji 21.06.2021

Komenda Powiatowa Policji w Słupcy rozpoczęła realizację kolejnej e – usługi - WIBEROO – Wielkopolski Bezpieczny Rower. Polega ona na znakowaniu i rejestracji roweru w systemie o zasięgu wojewódzkim i jest dodatkowym zabezpieczeniem przed utratą jednośladu. Jednoślad można oznakować podczas wizyty na Komendzie Powiatowej Policji w Słupcy, podczas lokalnych festynów i pikników, czy wydarzeń plenerowych (komunikat zostanie zamieszczony wcześniej na stronie internetowej Wiberoo oraz na stronie internetowej i fejsbukowej KPP w Słupcy) Do siedziby słupeckiej policji zapraszamy w każdy drugi piątek miesiąca w godz. 09:00 – 13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 47 77 38 229.

Inauguracja projektu miała miejsce w Słupcy, w przedsięwzięciu wziął udział Burmistrz Miasta Słupcy, harcerze z 22 Słupeckiej Drużyny Wędrowniczej oraz przedstawiciele stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Słupecki.

Usługa stanowi część projektu pod nazwą „Regionalne Obserwatorium Zagrożeń - rozwój elektronicznych usług publicznych w Wielkopolskiej Policji”. Celem projektu jest cyfryzacja wielkopolskiej policji w ramach działań prewencyjnych, dotyczących znakowania rowerów. Dzięki przekazaniu jednostkom powiatowym policji specjalnych urządzeń do grawerunku i odpowiedniego oprogramowania wraz z bazą danych każda osoba, która zdecyduje się na oznakowanie roweru będzie miała swobodny dostęp do danych roweru w systemie oraz ich ewentualne oznaczenie jako zaginiony poprzez stronę www.wiberoo.pl.

Oznakowanie roweru i dokonanie rejestracji konta w serwisie jest bezpłatne. Jednoślad można oznakować podczas wizyty na Komendzie Powiatowej Policji w Słupcy, podczas lokalnych festynów i pikników, czy wydarzeń plenerowych (komunikat zostanie zamieszczony wcześniej na stronie internetowej Wiberoo oraz na stronie internetowej i fejsbukowej KPP w Słupcy)

 

Do siedziby słupeckiej policji zapraszamy w każdy drugi piątek miesiąca w godz. 09:00 – 13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 47 77 38 229.

 

Osoba, która chce dokonać znakowania roweru przed musi wykonać kilka obowiązków:

- udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- udzielić zgody na komunikację elektroniczną z wykorzystaniem poczty elektronicznej i telefonii komórkowej,

- udzielić zgody na oznakowanie roweru przez funkcjonariusza Policji,

- udzielić zgody na wprowadzenie zmian w rowerze poprzez trwałe naniesienie numeru na ramę roweru (od spodu w miejscu łączenia korb z supportem) metodą grawera, co stanowi ingerencję w strukturę ramy roweru i może stanowić pretekst do zakwestionowania praw z tytułu udzielenia przez producenta/sprzedawcę gwarancji bądź rękojmi,

- aktualizować dane osobowe i rowerów,

- osobiście zgłosić przypadek kradzieży roweru w jednostce, zmiana statusu Roweru w Serwisie.

 

Oznakować rower może osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Użytkownik, który rejestruje Konto na potrzeby podmiotu prawnego musi przedstawić ważne pełnomocnictwo do reprezentacji tego podmiotu, definiować zakres reprezentacji instytucji.

 

W przypadku osób, które zdecydują się na oznakowanie roweru prosimy o:

- wyczyszczenie miejsca, w którym nanoszony jest numer metodą grawera - od spodu w miejscu łączenia korb z supportem,

- w miarę możliwości posiadania dokumentów od roweru,

- posiadania dowodu osobistego.

 

 • cztery dziewczyny z rowerami oraz policjantka z urządzeniem do grawerunku
  Słupecka policja zaprasza do znakowania rowerów
 • burmistrz i wice burmistrz przy stanowisku znakowania rowerów
  Słupecka policja zaprasza do znakowania rowerów
 • policjantka znakuje rower obok osoby
  Słupecka policja zaprasza do znakowania rowerów
 • policjantka znakuje rower obok osoby
  Słupecka policja zaprasza do znakowania rowerów
 • policjantka znakuje rower obok osoby
  Słupecka policja zaprasza do znakowania rowerów
 • policjantka znakuje rower obok osoby
  Słupecka policja zaprasza do znakowania rowerów
 • policjantka znakuje rower obok osoby
  Słupecka policja zaprasza do znakowania rowerów
 • policjanci z dzieckiem przy rowerze
  Słupecka policja zaprasza do znakowania rowerów
 • grawerowanie numeru na ramie roweru specjalnym urządzeniem
  Słupecka policja zaprasza do znakowania rowerów
 • certyfikat na telefonie komórkowym i urządzenie do robienia graweru
  Słupecka policja zaprasza do znakowania rowerów