Kierownictwo - KPP Słupca

Kierownictwo

Kierownictwo

 Komendant  Powiatowy  Policji  w  Słupcy

 
 
insp. Roman Ciesielczyk

nr telefonu:  47 77 38 210
 
 
 
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Słupcy
 
 
mł.insp. Jan Rabiej
 
nr telefonu:  47 77  38 210
 
 
Powrót na górę strony