Konferencja BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORÓW połączona z debatą społeczną i koncertem Andrzeja Rybińskiego

Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Słupecki” we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Słupcy, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupcy oraz samorządem Miasta Słupcy i Powiatu Słupeckiego przygotowało konferencję połączoną z debatą społeczną dla seniorów powiatu słupeckiego. Przedsięwzięcie miało za zadanie zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób w wieku emerytalnym, wyposażenia ich w niezbędną wiedzę z zakresu dbałości o własne zdrowie i życie oraz mienie, a także kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań. Zwieńczeniem spotkania był występ artysty scen polskich, piosenkarza i muzyka, a także aranżera i kompozytora Andrzeja Rybińskiego.

Konferencja odbyła się 11 października br. o godz. 16.00 w sali kinowej Miejskiego Domu Kultury w Słupcy. Adresatami wydarzenia były osoby starsze z terenu Słupcy i gmin powiatu słupeckiego.

Każda z instytucji współorganizujących przedsięwzięcie przedstawiała w specjalnym panelu edukacyjno-informacyjnym zagadnienia związane z realizowaniem przypisanych jej zadań mających wpływ na bezpieczeństwo seniorów. Każdy uczestnik spotkania otrzymał Poradnik – Bezpieczne Życie Seniorów, odblaskowe toby i promocyjne gadżety.

Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej ze Słupcy zwrócili uwagę zebranych na zagrożenia pożarowe oraz niestety częste w okresie jesienno-zimowym, zatrucia czadem-tlenkiem węgla. Pracownica Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy wygłosiła wykład dotyczący bezpiecznego grzybobrania i zagrożeń wynikających z kontaktu z kleszczami „Mały kleszcz- duża sprawa”.

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji wykorzystując tematyczne filmy i prezentacje radzili, jak unikać zagrożeń w przestrzeni publicznej, szczególny nacisk położyli na omówienie oszustw dokonywanych metodami „na policjanta”, „pracownika banku”, „na BLIKa”, a także działania cyberoszustów polegające na rozsyłaniu sms-ów z fałszywymi wiadomościami. Mł. asp. Marcin Dębowski przedstawił założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikacji „Moja Komenda” i „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Policjanci omówili również zagadnienia dotyczące poruszania się pieszych po drogach, zachęcali do noszenie elementów odblaskowych.

Na zakończenie organizatorzy spotkania zaprosili na występ Andrzeja Rybińskiego wraz z synem oraz słodki poczęstunek.

Gośćmi spotkania byli: Burmistrza Miasta Słupcy Michał Pyrzyk wraz z Zastępcą Jackiem Szczapem oraz Przewodniczącym Rady Miasta Słupcy Andrzejem Szymkowiakiem, w imieniu Starosty Słupeckiego Kierownik Wydziału Społecznego Starostwa Powiatowego w Słupcy Andrzej Grzeszczak, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupcy Katarzyna Wysocka wraz z pracownikami, Zastępca Komendanta PSP w Słupcy st. kpt. Robert Brzymyszkiewicz wraz ze strażakami, Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Słupcy nadkom. Wojciech Kujawa i jego Zastępca asp. sztab. Artur Kamiński wraz z dzielnicowymi, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Słupcy Anita Herudzińska, oraz Inspektor ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Katarzyna Hofmann Magdalena Kosmalska – Zauer z Referatu Promocji Urzędu Miasta Słupcy.

Konferencję prowadziła Marlena Kukawka ze stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Słupecki” oraz mł.asp. Joanna Wolińska z KPP w Słupcy.

Zorganizowanie wydarzenia było możliwe dzięki wsparciu lokalnych samorządów, które w ramach dotacji na realizację zadań publicznych dofinansowały dwa projekty stowarzyszenia BEZPIECZNY POWIAT SŁUPECKI: „Słupecki kulturalny Senior” z Urzędu Miasta Słupcy i „Bezpieczne życie seniorów” z Powiatu Słupeckiego.

 • Konferencja BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORÓW połączona z debatą społeczną i koncertem Andrzeja Rybińskiego
 • Konferencja BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORÓW połączona z debatą społeczną i koncertem Andrzeja Rybińskiego
 • Konferencja BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORÓW połączona z debatą społeczną i koncertem Andrzeja Rybińskiego
 • Konferencja BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORÓW połączona z debatą społeczną i koncertem Andrzeja Rybińskiego
 • Konferencja BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORÓW połączona z debatą społeczną i koncertem Andrzeja Rybińskiego
 • Konferencja BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORÓW połączona z debatą społeczną i koncertem Andrzeja Rybińskiego
 • Konferencja BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORÓW połączona z debatą społeczną i koncertem Andrzeja Rybińskiego
 • Konferencja BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORÓW połączona z debatą społeczną i koncertem Andrzeja Rybińskiego
 • Konferencja BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORÓW połączona z debatą społeczną i koncertem Andrzeja Rybińskiego
 • Konferencja BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORÓW połączona z debatą społeczną i koncertem Andrzeja Rybińskiego
 • Konferencja BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORÓW połączona z debatą społeczną i koncertem Andrzeja Rybińskiego
 • Konferencja BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORÓW połączona z debatą społeczną i koncertem Andrzeja Rybińskiego
 • Konferencja BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORÓW połączona z debatą społeczną i koncertem Andrzeja Rybińskiego
 • Konferencja BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORÓW połączona z debatą społeczną i koncertem Andrzeja Rybińskiego
 • Konferencja BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORÓW połączona z debatą społeczną i koncertem Andrzeja Rybińskiego
 • Konferencja BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORÓW połączona z debatą społeczną i koncertem Andrzeja Rybińskiego
 • Konferencja BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORÓW połączona z debatą społeczną i koncertem Andrzeja Rybińskiego
Powrót na górę strony