Aktualności

O ochronie zabytków na konferencji w Lądzie

Data publikacji 12.09.2023

Komenda Powiatowa Policji w Słupcy oraz Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Słupecki” przy wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zorganizowała w Lądzie dwudniową konferencję szkoleniową pn. „Praktyczne aspekty zwalczania zagrożeń przeciwko dziedzictwu kulturowemu na tle lokalnych uwarunkowań archeologiczno-sakralnych – MAŁE OJCZYZNY”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele ochrony zabytków, eksperci z dziedziny zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom, archeolodzy, prokuratorzy, policjanci oraz włodarze lokalnego samorządu. Konferencję otworzył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł.insp. Mariusz Wiśniewski oraz ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk.

Wydarzenie zorganizowano w Sali Opackiej Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie w dniach 6 i 7 września br. Uczestników sympozjum powitali Wicedyrektor Anna Czerwińska-Walczak – przedstawiciel Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie, Jolanta Goszczyńska – Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz dr Jacek Bartkowiak Starosta Powiatu Słupeckiego. Głównym celem przedsięwzięcia było podniesienie poziomu bezpieczeństwa w zakresie ochrony zabytków, przeciwdziałanie kradzieżom zabytków oraz nielegalnym eksploracjom stanowisk archeologicznych. Uczestnicy spotkania omówili również praktyczne aspektów współpracy służb i instytucji działających na rzecz ochrony zabytków oraz postępowania w miejscach, gdzie doszło do popełnienia przestępstw przeciwko zabytkom. Dzięki uprzejmości gospodarzy miejsca, uczestnicy konferencji zwiedzili kompleks klasztorny w Lądzie.

Wystąpienia wykładowców podczas konferencji :

* Agnieszka Szymczyk - główny specjalista do spraw wywozu zabytków za granicę i zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom z Wydziału do spraw Kontroli i Nadzoru Konserwatorskiego Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Praktyczne aspekty współpracy służb konserwatorskich z organami ścigania

* Marcin Sabaciński - Dział Bezpieczeństwa Zabytków Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie: Zagrożenia dla dziedzictwa narodowego

* podinsp. Krystian Piekarski - Naczelnik Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Poznaniu: Zabezpieczenia dowodów cyfrowych w zakresie zwalczania dóbr kultury

* podinsp. Henryk Gabryelczyk - ekspert Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu: Przeciwdziałanie przestępstwom przeciwko dziedzictwu narodowemu na terenie Garnizonu Wielkopolskiego

* nadkom. Jarosław Schmidt i mł. asp. Damian Rajczakowski - Wydział Kryminalny KWP w Poznaniu: Ochrona zabytków w kontekście służby kryminalnej na przykładzie Garnizonu Wielkopolskiego

* Alina Jaszewska - Wiceprezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich i Hanna Pilcicka-Ciura Prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Warszawie: Parcelacja skarbów — zwłaszcza numizmatów, falsyfikacja miejsc odkryć zabytków oraz ujawnianie dawnych zbiorów w nowych miejscach

* dr Michał Brzostowicz - Zastępca Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu: Dziedzictwo archeologiczne – wartość, badania i zagrożenia

* Grzegorz Budnik - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Kierownik delegatury w Koninie i Natalia Lipowczyk - ekspert z ramienia Konserwatora Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatury w Koninie wraz z Marta Świtoń - Kierownik Wydziału Ochrony Zabytków Archeologicznych: Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym

* mjr dr Adam Grajewski - Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w Warszawie: Prawno-kryminalistyczna problematyka zwalczania przestępczości przeciwko dobrom kultury

* Krzysztof Gorczyca - archeolog Kierownik Działu Archeologii Muzeum Konin — Gosławice: Blaski i cienie współpracy z detektorystami

* Marcin Michalski - wykładowca Wydziału Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, archeolog: Dziedzictwo grobów wojennych w kontekście zjawiska poszukiwaczy skarbów

* Michał Czerniak - Dyrektor Muzeum w Pyzdrach i Ilona Jagielska archeolog: Rola instytucji muzealnych w ochronie dziedzictwa kulturowego na przykładzie Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzderskiej

* Anna Jaskuła - Prokuratura Krajowa w Warszawie: Postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa przeciwko zabytkom

* Jacek Motawski i Hanna Grzeszczyk - Prokuratura Regionalna w Poznaniu: Przestępczość dotycząca zabytków na obszarze właściwości miejscowej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu

* podinsp. Roman Frątczak - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Turku: Pomoc międzynarodowa w zakresie odzyskiwania dóbr kultury

* asp. sztab. Marcin Wojciechowski - Kierownik Posterunku Policji w Pyzdrach: Ujawnienie i zatrzymanie detektorystów na stanowisku archeologicznym w Pyzdrach

 

 

 • O ochronie zabytków na konferencji w Lądzie
 • O ochronie zabytków na konferencji w Lądzie
 • O ochronie zabytków na konferencji w Lądzie
 • O ochronie zabytków na konferencji w Lądzie
 • O ochronie zabytków na konferencji w Lądzie
 • O ochronie zabytków na konferencji w Lądzie
 • O ochronie zabytków na konferencji w Lądzie
 • O ochronie zabytków na konferencji w Lądzie
 • O ochronie zabytków na konferencji w Lądzie
 • O ochronie zabytków na konferencji w Lądzie
 • O ochronie zabytków na konferencji w Lądzie
 • O ochronie zabytków na konferencji w Lądzie
 • O ochronie zabytków na konferencji w Lądzie
 • O ochronie zabytków na konferencji w Lądzie
 • O ochronie zabytków na konferencji w Lądzie
 • O ochronie zabytków na konferencji w Lądzie
 • O ochronie zabytków na konferencji w Lądzie
 • O ochronie zabytków na konferencji w Lądzie
 • O ochronie zabytków na konferencji w Lądzie
 • O ochronie zabytków na konferencji w Lądzie
 • O ochronie zabytków na konferencji w Lądzie
 • O ochronie zabytków na konferencji w Lądzie
 • O ochronie zabytków na konferencji w Lądzie
Powrót na górę strony