Aktualności

Komunikat Prokuratury Rejonowej w Słupcy

Data publikacji 26.05.2022

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Słupcy zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie o sygn. PR Ds.686.2020, prowadzonej przeciwko Marcinowi M., podejrzanemu o przestępstwo z art. 286§1kk w zb z art. 305 ust.1 ustawy z dnia 30.06.2000r. prawo własności przemysłowej w zw z art. 11§2kk oraz z art. 13§1kk w zw z art. 286§1kk w zb. z art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2000r. prawo własności przemysłowej w zw z art. 11§2kk oraz z art. 13§1 kk w zw z art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2000r. prawo własności przemysłowej, że w dniu 16.05.2022r. Prokurator wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym.

W postanowieniu o zabezpieczeniu majątkowym ujęto: karę grzywny nie niższej niż w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych po 50 (pięćdziesiąt) złotych jedna stawka dzienna, roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem w wysokości 154.257,49zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści dziewięć groszy) a także zapłatę kosztów sądowych w wysokości co najmniej 1.000zł (jeden tysiąc złotych).  Zabezpieczenie kar i roszczeń dokonać przez obciążenie hipoteką przymusową na rzecz Skarbu Państwa, do kwoty 165.257,50 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) nieruchomości- oznaczonej jako tereny przemysłowe- wpisanej w księgę Wieczystą o numerze KN 1S/000192606/8 dla Sądu Rejonowego w Słupcy, oznaczonej numerem 72/2, o łącznej powierzchni 0,6318ha, gdzie jako użytkownik wieczysty wpisany jest Marcin M.

Powrót na górę strony