dzielnicowi gminy Zagórów - gmina Zagórów - KPP Słupca

gmina Zagórów

dzielnicowi gminy Zagórów

POSTERUNEK POLICJI W ZAGÓROWIE
 
Zagórów, ul. Rzeczna 6, tel. 63 274 13 40
 
 
 
Rejon XII - miasto i gmina Zagórów

starszy dzielnicowy asp. Paweł Ławniczak
 
 
tel. 786 936 490
 
dzielnicowy.zagorow12@po.policja.gov.pl  
 
granice rejonu pokrywają się z granicami administracyjnymi miasta Zagórów
 
 
 
 
 
Rejon XIII - gmina Zagórów
 
dzielnicowy mł. asp. Karol Szulc
 
 
tel. 786 936 488
 
dzielnicowy.zagorow13@po.policja.gov.pl  

miejscowości: Adamierz, Augustynów,  Bukowe, Chruściki, Drzewce,Grabina, Imielno, Kopojno Parcele,  Kopojno, Kościołków, Koszelewska Łąka, Łazy, Łazińsk I, Łazińsk II, Łomów, Łukom, Mariantów, Michalinów Trąbczyński, Myszaków, Myszakówek, Nowa Wieś, Olchowo, Oleśnica,Osiny, Podbiel, Skokum, Smoleniec, Stanisławów, Stawisko, Szetlew, Szetlewek, Trąbczyn, Trąbczyn B,Trąbczyn  Dworski,  Włodzimirów,Wrąbczyn, Zalesie