Orchowo - warsztaty dla seniorek z Koła Gospodyń Wiejskich - Dzielnicowy bliżej nas - KPP Słupca

Dzielnicowy bliżej nas

Orchowo - warsztaty dla seniorek z Koła Gospodyń Wiejskich

Data publikacji 29.11.2019

W gminie Orchowo dzięki współpracy policjantów z miejscowym Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przeprowadzono kolejne warsztaty dla seniorów. Tym razem funkcjonariusze i pracownicy socjalni wraz z zaproszonymi gośćmi z ZUS spotkali się z przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich w Orchowie.

Warsztaty prowadzili: Kierownik GOPS w Orchowie Iwona Mietlicka wraz z pracownikiem socjalnym Anetą Mikołajczak, asp.sztab. Marlen Kukawka i st.asp. Jacek Derengowski z KPP w Słupcy, Kierownik Terenowego Koła ZUS w Słupcy Urszula Marcinkowska wraz z pracownikiem Olgą Krawiec.

Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości osób starszych w zakresie różnych zagrożeń, jakie mogą napotkać w życiu codziennym oraz zwiększenie ich wiedzy w zakresie świadczeń społecznych i zagadnień, jakimi zajmują się pracownicy socjalni.

Policjanci szeroko omówili metody oszustw popełnianych na szkodę seniorów oraz tematykę bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym. Przybliżyli zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, omówili o programie "Dzielnicowy bliżej nas" i aplikacji „Moja Komenda”. Przedstawiciele ZUS skupili się głównie na zasadach przyznawania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Nie zabrakło informacji o warunkach przyznawania rent, rewaloryzowania świadczeń oraz porad dotyczących konkretnych przypadków. Przedstawiciele GOPS-u omówili zasady przyznawania zasiłków i innej pomocy socjalnej, przybliżyli pracę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne i odblaski.

 • zdjęcie grupowe
  Orchowo - warsztaty dla seniorek z Koła Gospodyń Wiejskich
 • przedstawiciele GOPS i ZUS
  Orchowo - warsztaty dla seniorek z Koła Gospodyń Wiejskich
 • dzielnicowy gminy Orchowo
  Orchowo - warsztaty dla seniorek z Koła Gospodyń Wiejskich
 • policjantka wyświetla filmy
  Orchowo - warsztaty dla seniorek z Koła Gospodyń Wiejskich
 • prracownicy ZUS prowadzą prelekcję
  Orchowo - warsztaty dla seniorek z Koła Gospodyń Wiejskich
 • seniorki z KGW Orchowo
  Orchowo - warsztaty dla seniorek z Koła Gospodyń Wiejskich