O bezpieczeństwie seniorów w Osówcu - Dzielnicowy bliżej nas - KPP Słupca

Dzielnicowy bliżej nas

O bezpieczeństwie seniorów w Osówcu

Data publikacji 10.10.2019

W gminie Orchowo dzięki współpracy mundurowych z miejscowym Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przeprowadzono kolejne warsztaty dla seniorów. Tym razem policjanci i pracownicy socjalni wraz z zaproszonymi gośćmi z ZUS i KRUS zawitali do sołectwa Osówiec.

Przypomnijmy, że zamysłem organizatorów było dotarcie do jak największej liczby starszych mieszkańców gminy, dlatego zrodził się pomysł, aby spotkania przeprowadzać w poszczególnych sołectwach. Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości osób starszych w zakresie różnych zagrożeń, jakie mogą napotkać w życiu codziennym oraz zwiększenie ich wiedzy w zakresie świadczeń społecznych.

W świetlicy wiejskiej w Osówcu zebrało się liczne grono mieszkańców, dla których przygotowano prelekcje i pokazy filmów. Policjanci szeroko omówili metody oszustw na tzw. legendy np. na wnuczka, czy na policjanta. Przedstawili kwestie bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym, podkreślali znaczącą rolę elementów odblaskowych w poprawie bezpieczeństwa na drogach. Funkcjonariusze przypomnieli zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzia do zgłaszania problemów i zagrożeń w środowisku zamieszkania. Mówili o założeniach programu "Dzielnicowy bliżej nas" i „Moja Komenda”. Nie zabrakło tematów dotyczących handlu ludźmi w kontekście wyjazdów do pracy poza granice naszego kraju. Przedstawiciele ZUS i KRUS skupili się głównie na zasadach przyznawania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Nie zabrakło informacji o warunkach przyznawania rent, rewaloryzowania świadczeń oraz porad dotyczących konkretnych przypadków. Przedstawiciele GOPS-u omówili zasady przyznawania zasiłków i innej pomocy socjalnej, przybliżyli pracę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne.

 

Warsztaty prowadzili: Kierownik GOPS w Orchowie Iwona Mietlicka wraz z pracownikiem socjalnym Anetą Mikołajczak, asp.sztab. Marlen Kukawka i st.asp. Jacek Derengowski z KPP w Słupcy, Kierownik Terenowego Koła ZUS w Słupcy Urszula Marcinkowska wraz z pracownikiem Alicją Adamczak oraz Anita Szykowna Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Słupcy.