Dzielnicowy bliżej nas

Młodzież z Orchowa uczyła się o prawie i odpowiedzialności prawnej nieletnich

Data publikacji 24.05.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orchowie oraz policjantami zakończył kolejną edycję projektu informacyjno - edukacyjnego pn. "Uczymy się prawa". W ramach przedsięwzięcia uczniowie z najstarszych klas orchowskiej szkoły podstawowej poznawali podstawy polskiego prawa oraz zasady działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Podsumowanie projektu odbyło się podczas zwiedzania Zakładu Karnego w Gębarzewie.

Dzielnicowy gminy Orchowo asp. Jacek Derengowski oraz oficer prasowy asp. sztab. Marlena Kukawka w ciągu roku szkolnego spotykali się z uczniami na specjalnych prelekcjach podczas, których młodzi ludzie poznali w zarysie podstawowe informacje z zakresu Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz kodeksu karnego i postępowania karnego. Mundurowi wyjaśnili, jak polskie prawo reguluje sprawy nieletnich sprawców czynów karalnych, prawa i obowiązki podejrzanych i świadków, przybliżyli podstawowe kategorie przestępstw i wykroczeń oraz wytłumaczyli czym jest demoralizacja, przemoc w rodzinie, czy cyberprzemoc. Funkcjonariusze promowali kampanię "Narkotyki i dopalacze zabijają". Radzili, jak się zachowywać, aby nie popaść w konflikt z prawem, wskazywali, gdzie szukać pomocy w przypadku stania się ofiarą przestępstwa. Młodzi ludzie poznali też specyfikę pracy Policji oraz dowiedzieli się o roli prokuratury i sądu w postępowaniach karnych.

Na zakończenie projektu uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili Zakład Karny w Gębarzewie, gdzie przybliżono im pracę Służby Więziennej oraz na konkretnych przykładach pokazano, jak wygląda życie skazanych pozbawionych wolności.

 • zdjęcie grupowe na więziennym dziedzińcu
  Młodzież z Orchowa uczyła się prawa 1
 • przejście grupy pomiędzy budynkami więzienia, na pierwszym planie siatka
  Młodzież z Orchowa uczyła się prawa 2
 • grupa wychodzi z budynku więzienia
  Młodzież z Orchowa uczyła się prawa 3
 • krata oddzielająca dziedzińce, grupa młodzieży w tle
  Młodzież z Orchowa uczyła się prawa 4
 • korytarz w budynku więzziennym
  Młodzież z Orchowa uczyła się prawa 5
 • prelekcja policjanta w szkole
  Młodzież z Orchowa uczyła się prawa 6