Spotkanie z seniorami w Bielsku - Dzielnicowy bliżej nas - KPP Słupca

Dzielnicowy bliżej nas

Spotkanie z seniorami w Bielsku

Data publikacji 27.02.2019

Chcąc przeciwdziałać zjawisku przestępczości, której ofiarami stają się przede wszystkim seniorzy, policja prowadzi spotkania profilaktyczne. W gminie Orchowo dzięki współpracy mundurowych z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zaplanowano specjalne warsztaty w poszczególnych sołectwach, aby dotrzeć do jak największej liczby starszych mieszkańców gminy. Kolejne z cyklu spotkań odbyło się w Bielsku.

26 lutego w sali OSP Bielsko z seniorami spotkali się asp.sztab. Marlen Kukawka z KPP w Słupcy, sierż sztab. Daniel Marszałkowski z Posterunku Policji w Orchowie oraz pracownicy socjalni. Głównym celem przedsięwzięcia było podniesienie świadomości osób starszych w zakresie różnych zagrożeń, jakie mogą napotkać w życiu codziennym.Podczas spotkania uczestnicy przedsięwzięcia dowiedzieli się, jak chronić siebie i swoje mienie. Policjanci posługując się konkretnymi przypadkami z kartotek policyjnych przybliżyli metody działania przestępców, wskazywali sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz uczyli, jak postępować w przypadku zostania ofiarą przestępstwa. Szeroko omówili metodę oszustw na wnuczka i policjanta, zalecali ostrożność w kontaktach z obcymi. Przedstawili też kwestie bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym, podkreślając znaczącą rolę elementów odblaskowych w poprawie bezpieczeństwa na drogach. Funkcjonariusze przypomnieli zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzia do zgłaszania problemów i zagrożeń w środowisku zamieszkania. Mówili o założeniach programu "Dzielnicowy bliżej nas" i „Moja Komenda”. Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne.

Policjanci i pracownicy orchowskiego GOPS-u dziękują sołtysowi Andrzejowi Witulskiemu za pomoc przy organizacji spotkania.

  • zdjęcie grupowe: seniorzy, policjanci, pracownicy socjalni
    spotkanie z seniorami w Bielsku 1
  • organizatorzy spotkania: policjant, sołtys, pracownice socjalne
    spotkanie z seniorami w Bielsku 2
  • policjant na tle ekranu z prezentacją
    spotkanie z seniorami w Bielsku 3