Dzielnicowy rozpoczął spotkania z seniorami w sołectwach - Dzielnicowy bliżej nas - KPP Słupca

Dzielnicowy bliżej nas

Dzielnicowy rozpoczął spotkania z seniorami w sołectwach

Data publikacji 13.02.2019

Dzielnicowy gminy Orchowo rozpoczął cykl spotkań z seniorami w swoim rejonie. Aby dotrzeć do jak największej liczby starszych mieszkańców gminy wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Orchowie zaplanowano prelekcje i warsztaty w poszczególnych sołectwach. Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości osób starszych w zakresie różnych zagrożeń, jakie mogą napotkać w życiu codziennym.

12 lutego w sali narad Urzędu Gminy w Orchowie z seniorami spotkali się asp.sztab. Marlen Kukawka i st.asp. Jacek Derengowski oraz przedstawiciele GOPS w Orchowie. Organizatorzy przygotowali prelekcje o szeroko pojętym bezpieczeństwie. Podczas spotkania uczestnicy przedsięwzięcia dowiedzieli się, jak chronić siebie i swoje mienie. Policjanci szeroko omówili metodę oszustw na wnuczka i policjanta, zalecali ostrożność w kontaktach z obcymi. Przedstawili kwestie bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym. Omówili zasady poruszania się po drogach dla pieszych, rowerzystów i kierowców, podkreślali znaczącą rolę elementów odblaskowych w poprawie bezpieczeństwa na drogach. Funkcjonariusze przypomnieli zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzia do zgłaszania problemów i zagrożeń w środowisku zamieszkania. Mówili o założeniach programu "Dzielnicowy bliżej nas" i „Moja Komenda”. Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne.

Następne spotkanie dla seniorów zaplanowano  26 lutego w Bielsku.