U seniorów w gminie Ostrowite - Dzielnicowy bliżej nas - KPP Słupca

Dzielnicowy bliżej nas

U seniorów w gminie Ostrowite

Data publikacji 28.01.2019

Policjanci realizując program „ Bezpieczne życie seniorów” odwiedzili starszych mieszkańców z sołectw Siernicze Wielkie i Naprusewo. Spotkanie odbyło na zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich z Naprusewa oraz miejscowych radnych. Funkcjonariusze radzili, jak chronić siebie i swoje mienie przed różnego rodzaju oszustami, złodziejami oraz innymi osobami, które chcą wykorzystać ufność i otwartość osób starszych.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka w świetlicy środowiskowej w Naprusewie zorganizowano uroczystość dla seniorów. Głównym założeniem przedsięwzięcia była integracja środowiska lokalnego, zwłaszcza osób starszych. Przy okazji również podniesienie świadomości seniorów w zakresie różnych zagrożeń, jakie mogą napotkać w życiu codziennym ze strony osób łamiących prawo. Asp. Sztab. Marlena Kukawka i dzielnicowy sierż. sztab. Daniel Marszałkowski przygotowali dla szacownych gości projekcje filmów oraz opowiedzieli o różnych metodach oszustw np. na wnuczka, na policjanta, na pielęgniarkę środowiskową itp.,Przybliżyli także metody działania złodziei i przypomnieli o bezpiecznych zachowaniach w ruchu drogowym. Radzili, jak postępować w przypadku zostania ofiarą przestępstwa. Na zakończenie spotkania seniorzy otrzymali poradniki „Bezpieczne życie seniorów” i ulotki informacyjne oraz zostali zaproszeni przez organizatorów do wspólnego biesiadowania.

Spotkanie odbyło się dzięki zaangażowaniu pań: Doroty Kuśmirek,Urszuli Wiatrowskiej, Sylwii Wiatrowskiej, Joanny Nowak, Honoraty Ruszkowskiej, Bernadetty Szymańskiej oraz radnych Kingi Nowakowskiej i Marioli Gospodarek.