Konferencja szkoleniowa w Orchowie - Dzielnicowy bliżej nas - KPP Słupca

Dzielnicowy bliżej nas

Konferencja szkoleniowa w Orchowie

Data publikacji 03.10.2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie i Posterunek Policji w Orchowie zorganizował kolejną konferencję szkoleniową dla pracowników instytucji działających na terenie gmin Orchowo i Ostrowite. Tym razem tematem przewodnim spotkania były formy współpracy instytucji w zakresie pomocy rodzinom z problemami uzależnień. Konferencja odbyła się pod hasłem „Uzależnienia dzisiaj – konsekwencje jutro”.

28.09.2018r. w sali narad Urzędu Gminy w Orchowie spotkali się przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orchowie, Domu dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Kosewie, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słupcy – kuratorzy zawodowi i społeczni, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Orchowie, Szkoły Podstawowej w Ostrowitem, Szkoły Podstawowej w Giewartowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Różannie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słowikowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bielsku, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orchowie i Ostrowitem, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowitem, Komendy Powiatowej Policji w Słupcy i Posterunku Policji w Orchowie, Urzędu Gminy w Orchowie, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kosewie.

Osobami wygłaszającymi prelekcje były następujące osoby: Urszula Goślińska – przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy, asp. Jacek Derengowski – przedstawiciel Posterunku Policji w Orchowie i Eugenia Jucyk – terapeuta ds. uzależnień, biegły sądowy, przedstawiciel Ośrodka Leczenia Uzależnień MULTIMED w Koninie.

Na zakończenie spotkania uczestnicy podjęli dyskusję, wymieniono doświadczenia i dobre praktyki w zakresie współpracy z osobami uzależnionymi.