Bezpłatne alkomaty w gminie Ostrowite - Dzielnicowy bliżej nas - KPP Słupca

Dzielnicowy bliżej nas

Bezpłatne alkomaty w gminie Ostrowite

Data publikacji 19.07.2018

Dzięki wspólnej inicjatywie dzielnicowego i Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do rąk mieszkańców i odwiedzających gminę Ostrowite trafiły przenośne alkomaty. Osoby mające wątpliwości, co do swojego stanu trzeźwości, a planujące kierować pojazdem mogą to teraz zrobić bezpłatnie w dwóch sklepach na terenie gminy.

Pijani kierowcy są dużym problemem na polskich drogach. Niejednokrotnie osoba prowadząca pojazd jest nieświadoma faktu, że ma jeszcze w organizmie zawartość alkoholu. Dlatego, aby poprawić stan bezpieczeństwa na drogach i ograniczyć liczbę kierowców prowadzących pojazdy na tzw. podwójnym gazie, samorząd gminy Ostrowite wspólnie z policjantami z Posterunku Policji w Orchowie postanowili doposażyć lokalne placówki handlowe w przenośne alkomaty. Przekazane urządzenia pozwolą sprawdzić stan trzeźwości, zanim ktoś wsiądzie za przysłowiowe kółko, bez ryzyka spowodowania tragicznego zdarzenia, czy utraty prawa jazdy. Inicjatorem tych działań był dzielnicowy gminy Ostrowite st.sierż. Daniel Łagutoczkin  i przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrowitem p. Mieczysła Gieczewski.

Dotychczas osoby pragnące przebadać się przed ewentualnym prowadzeniem pojazdu korzystały z urządzenia w słupeckiej komendzie lub odpłatnie np. na stacjach benzynowych. Teraz mogą to zrobić bezpłatnie w sklepie P.H. ALIGATOR Anita Wojciechowska ul. Słoneczna 5 w Ostrowitem i GS Artykuły Spożywczo-Przemysłowe w Mieczownicy. Obsługa urządzeń jest prosta, ale aby rozwiać wszelkie wątpliwości dzielnicowy przygotował specjalne tablice informacyjne, dzięki którym można się dowiedzieć, jak dokonać pomiaru, aby otrzymać najdokładniejszy wynik, a także wyciąg z przepisów prawnych.

Uroczyste przekazanie alkomatów nastąpiło 18 lipca. Zakup urządzeń sfinansował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Planuje się doposażenie w podobne probierze kolejnych miejsc w gminie.