W Orchowie o bezpieczeństwie seniorów - Dzielnicowy bliżej nas - KPP Słupca

Dzielnicowy bliżej nas

W Orchowie o bezpieczeństwie seniorów

Data publikacji 19.06.2018

W Orchowie zorganizowano warsztaty pod nazwą „Bezpieczny senior”. Policjanci, pracownicy socjali oraz zaproszeni goście rozmawiali ze starszymi mieszkańcami gmin Orchowo i Ostrowite o szeroko pojętym bezpieczeństwie. Głównym założeniem spotkania było podniesienie świadomości osób starszych w zakresie różnych zagrożeń, jakie mogą napotkać w życiu codziennym.

Warsztaty odbyły się dzięki współpracy Posterunku Policji w Orchowie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz miejscową biblioteką. Na spotkanie zaproszono policjantów ze Słupcy, farmaceutę oraz radcę prawnego.

Dzięki przygotowanym prelekcjom, filmom i prezentacjom uczestnicy przedsięwzięcia dowiedzieli się, jak chronić siebie i swoje mienie przed różnego rodzaju oszustami, złodziejami i innymi osobami, które chcą wykorzystać ufność i otwartość osób starszych. Policjanci szeroko omówili metodę oszustw na wnuczka i policjanta, zalecali ostrożność w kontaktach z obcymi. Przedstawili kwestie bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym. Przypomnieli zasady poruszania się po drogach dla pieszych, rowerzystów i kierowców. Zwrócili uwagę na podstawowe błędy popełniane przez starszych uczestników ruchu drogowego. Podkreślali znaczącą rolę elementów odblaskowych w poprawie bezpieczeństwa na drogach. Funkcjonariusze przybliżyli też działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzia do zgłaszania problemów i zagrożeń w środowisku zamieszkania. Mówili o założeniach programu "Dzielnicowy bliżej nas" i „Moja Komenda”. Uczestnicy spotkania wysłuchali porad prawnych oraz zaleceń farmaceuty.

Na zakończenie warsztatów przewidziano pracę w grupach, dzięki której seniorzy mogli uporządkować zdobytą podczas spotkania wiedzę. Każdy otrzymał od organizatorów poradnik "Bezpieczne życie seniorów", którego egzemplarze trafiły również do biblioteki w Orchowie.