Plany działań priorytetowych dzielnicowych - Dzielnicowy bliżej nas - KPP Słupca

Dzielnicowy bliżej nas

Plany działań priorytetowych dzielnicowych

Data publikacji 26.05.2018

Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy prowadzą liczne przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie przejawów łamania prawa oraz zakłócania ładu i porządku publicznego w oparciu o plany działań priorytetowych opracowywane dla swoich rejonów służbowych.

Plan działań priorytetowych to nowe narzędzie, które ma poprawić skuteczność współdziałania dzielnicowego z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie. Określone w nim zadania opracowywane są na podstawie informacji uzyskanych przez dzielnicowego podczas spotkań ze społeczeństwem, konsultacji, debat oraz własnego rozpoznania policjanta.

W I półroczu 2018 roku dzielnicowi z powiatu słupeckiego zaplanowali w ramach działań priorytetowych zwrócenie szczególnej uwagi na następujące problemy nurtujące lokalne społeczeństwo:

Miasto Słupca rejon służbowy nr 1

Dzielnicowa mł. asp. Małgorzata Król prowadzi działania związane z problemem niewłaściwego parkowania samochodów w strefie zamieszkania przy ul. Kilińskiego.

Miasto Słupca rejon służbowy nr 2

Dzielnicowy asp. sztab. Marcin Czerniak prowadzi działania, które dotyczą ograniczenia przypadków spożywania alkoholu w miejscach publicznych, zakłócania porządku publicznego i gromadzenia się młodzieży zagrożonej demoralizacją nad Jeziorem Słupeckim.

Miasto Słupca rejon służbowy nr 3

Dzielnicowy mł.asp. Łukasz Jarząbek prowadzi działania związane z problemem niewłaściwego parkowania samochodów w strefie zamieszkania na os. Niepodległości, ul. Smugowej oraz ul. Pileckiego.

Gmina Słupca rejon służbowy nr 4

Dzielnicowy st.asp. Waldemar Zawodny prowadzi działania związane z problemem spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz związanymi z tym przypadkami zakłócania porządku publicznego w miejscowościach Kowalewo i Kamień.

Gmina Słupca rejon służbowy nr 5

Dzielnicowy asp.sztab. Radosław Jaśkowiak prowadzi działania związane z problemem niewłaściwego trzymania psów przez właścicieli w jego rejonie służbowym .

Strzakowo rejon służbowy nr 6

Dzielnicowy asp.sztab. Arkadiusz Adamski prowadzi działania związane z problemem spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz związanymi z tym przypadkami zakłócania ładu i porządku publicznego w Strzałkowie na ul. Górnej w okolicach hali sportowej.

Gmina Strzałkowo rejon służbowy nr 7

Dzielnicowy mł.asp. Marek Sowa prowadzi działania związane z ograniczaniem wykroczeń porządkowych popełnianych w okolicach stacji paliw Orlen w miejscowości Wólka, przeciwdziałania kradzieży paliwa oraz naruszania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanu alkoholizmowi.

Gmina Powidz rejon służbowy nr 8

Dzielnicowy st.asp. Sebastian Kopczyński prowadzi działania związane z przeciwdziałaniem kradzieżom z włamaniem do domków letniskowych w gminie Powidz.

Gmina Orchowo rejon służbowy nr 9

Dzielnicowy, mł.asp. Ireneusz Bobrowski prowadzi działania związane z problemem niewłaściwego trzymania psów przez właścicieli w jego rejonie służbowym oraz wolnożyjącymi dzikimi psami .

Gmina Ostrowite rejon służbowy nr 10

Dzielnicowy st.sierż. Daniel Łagutoczkin prowadzi działania związane z problemem wjazdu pojazdami silnikowymi do lasu oraz puszczaniem wolno psów w lesie.

Gmina Ostrowite rejon służbowy nr 11

Dzielnicowy asp. Jacek Derengowski prowadzi działania związane z ograniczeniem problemu zaśmiecania terenów przywodnych w kompleksach domków letniskowych oraz poboczy i rowów przy drogach dojazdowych do posesji.

Miasto Zagórów rejon służbowy nr12

Dzielnicowy asp. Paweł Ławniczak prowadzi działania związane z problemem spożywania alkoholu oraz związanymi z tym przypadkami zakłócania ładu i porządku publicznego w Zagórowie na Dużym Rynku oraz przy skwerze im. Piłsudskiego.

Gmina Zagórów rejon służbowy nr 13

Dzielnicowy sierż.sztab. Karol Szulc prowadzi działania związane z problemem spożywania alkoholu oraz związanymi z tym przypadkami zakłócania ładu i porządku publicznego w miejscowości Kopojno.

Gmina Lądek rejon służbowy nr 14

Dzielnicowy, asp. Emil Wojtczak prowadzi działania związane z problemem spożywania alkoholu oraz związanymi z tym przypadkami zakłócania porządku publicznego w miejscowości Ląd w rejonie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej, okolic klasztoru cysterskiego, stacji paliw Moya.

 Gmina Lądek rejon służbowy nr 15

Dzielnicowy asp. Zbigniew Janowski prowadzi działania związane z problemem spożywania alkoholu oraz związanymi z tym przypadkami zakłócania ładu i porządku publicznego w miejscowości Ciążeń.