Dzielnicowy bliżej nas

Orchowo- narada szkoleniowa dla policjantów, kuratorów i pracowników socjalnych

Data publikacji 20.04.2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie we współpracy z dzielnicowymi z Posterunku Policji w Orchowie zorganizował naradę szkoleniową dla policjantów, kuratorów i pracowników socjalnych. Głównym tematem spotkania były "Niebezpieczne używki i skutki ich zażywania – dobre praktyki instytucji pomocowych". Wśród poruszanych zagadnień nie zabrakło również tych związanych z przemocą domową i współpracą służb.

18 marca w siedzibie Urzędu Gminy w Orchowie zorganizowano robocze spotkanie dla pracowników instytucji pomocowych działających na terenie gmin Orchowo i Ostrowite, które miało na celu podniesienie skuteczności realizowanych zdań. Inicjatorami spotkania byli Aneta Mikołajczak z GOPS w Orchowie oraz dzielnicowy gminy Ostrowite asp. Jacek Derengowski. Wśród zaproszonych gości oprócz przedstawicieli Gminnych Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie znaleźli się policjanci, kuratorzy zawodowi i społeczni oraz pracownicy socjalni z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy. Obradom przysłuchiwał się gospodarz miejsca - Wójt Gminy Orchowo Jacek Misztal.

Naradę rozpoczęto od wystąpień Kierownik Marzenny Lubańskiej z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowj oraz asp.szt. Marleny Kukawki z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. Przedstawiono lokalne statystyki dotyczących stosowania używek przez dzieci i dorosłych oraz dane z zakresu przemocy w rodzinie i procedury Niebieskich Kart. Duży nacisk położono na kwestie współpracy służb przy realizacji konkretych spraw opiekuńczych, karnych oraz pomocy osobom pokrzywdzonym. Uzupełnieniem tematyki szkolenia była prezentacja walizki, która zawiera atrapy narkotyków oraz przedmioty służące do ich zażywania.

Spotkanie zakończyło się dyskusją, podczas której padły wstępne propozycje związane z realizacją omawianych zagadnień. W najbliższym czasie zostanie wydany informator dla mieszkańców zawierający dane kontaktowe do służb i instytucji pomocowych z powiatu słupeckiego. Będzie można w nim znaleźć m.in. informacje o dzielnicowych i programach realizowanych przez policję.