Dzielnicowy bliżej nas

Parkowanie w strefie zamieszkania - działania policjantów i strażaków

Data publikacji 16.04.2018

Kolejną akcję dotyczącą prawidłowego parkowania przeprowadzili słupeccy policjanci i strażacy. Działania miały uświadomić mieszkańcom Słupcy, jak ważne jest prawidłowe parkowanie samochodów w strefie zamieszkania. Przy użyciu wozu bojowego straży pożarnej oraz radiowozów mundurowi sprawdzali przejezdność dróg osiedlowych, zwracając głównie uwagę na pojazdy blokujące przejazd i drogi ewakuacyjne.

Nieprawidłowe parkowanie stanowi jedno z najczęstszych zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Bardzo często auta są zaparkowane na chodnikach, czy zakrętach, co bardzo utrudnia przejazd i parkowanie innym, a zwłaszcza pogotowiu ratunkowemu, strażakom, czy policji.

Piątkowe działania prowadzili w swoich rejonach służbowych dzielnicowi: mł.asp. Małgorzata Król i mł.asp. Łukasz Jarząbek przy wsparciu strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy. Przykładów łamania przepisów nie brakowało. Policjanci w większości upominali kierowców źle zaparkowanych samochodów. Tłumaczyli, czym jest strefa zamieszkania i jak właściwie parkować na ich terenie pojazdy.

 

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Kodeksu Drogowego w strefie zamieszkania postój pojazdów jest dozwolony tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

Parkując pojazd przed klatkami schodowymi, w miejscu dla niepełnosprawnych,na drogach pożarowych, chodnikach ryzykujesz nie tylko otrzymaniem mandatu karnego! Być może ryzykujesz pozbawieniem czyjegoś zdrowia lub życia blokując dojazd karetce pogotowia, straży pożarnej lub policji!

Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania skutkuje nałożeniem mandatu karnego w kwocie 100 zł i otrzymaniem 1 punktu karnego. Jeżeli nie posiadasz stosownych uprawnień i zajmiesz miejsce wyznaczone dla pojazdu osoby niepełnosprawnej zostaniesz ukarany mandatem karnym w kwocie 500 zł i otrzymasz 5 punktów karnych.

Pojazd jest usuwany na koszt właściciela w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Ponadto pojazd może być usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.