Dzielnicowy bliżej nas

DWA ŚWIATY - dzielnicowy opracował program profilaktyczny dla młodzieży

Data publikacji 13.03.2018

Dzielnicowy mł.asp. Łukasz Jarząbek rozpoczął realizację autorskiego programu profilaktycznego "Dwa światy" skierowanego do dzieci i młodzieży mieszkającej lub uczącej się w jego rejonie służbowym. Projekt zakłada inicjowanie przez Policję działań profilaktycznych przeciwdziałających demoralizacji i uzależnieniom, które zwiększą świadomość młodych ludzi odnośnie zagrożeń, jakie mogą napotkać w miejscu zamieszkania. Dzięki temu dzieci będą mogły zdecydować, w jakim świecie chcą dorastać: tym wolnym od uzależnień i problemów, czy w świecie używek bez szans na udaną przyszłość. Inauguracyjne spotkania odbyły się w Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Muzycznej.

Rejon nr 3, którym opiekuje się dzielnicowy obejmuje trzy osiedla mieszkaniowe w Słupcy tj. osiedle Kilińskiego, osiedle Niepodległości i nowo powstałe osiedla mieszkaniowe na ul. Smugowej oraz ul. Pileckiego. W tej części Słupcy mieszkańcy za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz w rozmowach z policjantami bardzo często zgłaszali problem zagrożenia młodzieży demoralizacją, której przejawami magą być min. zażywanie środków odurzających, spożywanie alkoholu, palenie papierosów, przebywanie w środowisku osób zdemoralizowanych, kolizje z prawem.

Chcąc przeciwdziałć zagrożeniom policjant stworzył program, którego adresatami jest młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupcy , a także dzieci uczęszczające do Szkoły Muzycznej. Oprócz prelekcji i tematycznych warsztatów dzielnicowy zaplanował zorganizowanie tzw. Flashmob tj. zwołanie się poprzez sieć w celu pozytywnej zmiany otoczenia i wspólne „zażywanie“ legalnego narkotyku w postaci czytania książek na świeżym powietrzu, ogłoszenie konkursu na klasową grę terenową zawierającą treści profilaktyczne, we wrześniu bieg pod hasłem związanym z profilaktyką uzależnień, a w październiku Galę Profilaktyczną połączoną z obchodami Dnia Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci i włączenie w jej przygotowanie dzieci z Niepublicznego Przedszkola "Miś Uszatek". Zakończenie przedsięwzięcia zaplanowano na grudzień 2018r.. Partnerami, którzy wspierają działania dzielnicowego i realizację programu są: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupcy, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słupcy, Urząd Miasta w Słupcy oraz Młodzieżowa Rada Miejska w Słupcy.