U seniorów w Naprusewie - Dzielnicowy bliżej nas - KPP Słupca

Dzielnicowy bliżej nas

U seniorów w Naprusewie

Data publikacji 30.01.2018

W ubiegłym tygodniu w dzielnicowy gminy Ostrowite na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy i sołtys Doroty Kuśmirek odwiedził seniorów z Naprusewa. Spotkanie odbyło się w świetlicy sołeckiej, gdzie zorganizowano uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Policjant radził starszym mieszkańcom gminy, jak chronić siebie i swoje mienie przed różnego rodzaju oszustami, złodziejami oraz innymi osobami, które chcą wykorzystać ufność i otwartość osób starszych.

Głównym założeniem spotkania podniesienie świadomości osób starszych w zakresie różnych zagrożeń, jakie mogą napotkać w życiu codziennym ze strony osób łamiących prawo. Aspirant Jacek Derengowski opowiedział o różnych metodach oszustw np. na wnuczka, na policjanta, na pielęgniarkę środowiskową itp., przybliżył metody działania złodziei, wskazywał, jak postępować w przypadku zostania ofiarą przestępstwa. Policjant przybliżyli szcownym gościom program "Dzielnicowy bliżej nas", "Moja Komenda" oraz wytłymaczyli, czym jest i jak działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.