Spotknie dzielnicowych i pracowników socjalnych ze Słupcy - Dzielnicowy bliżej nas - KPP Słupca

Dzielnicowy bliżej nas

Spotknie dzielnicowych i pracowników socjalnych ze Słupcy

Data publikacji 21.06.2017

W Komendzie Powiatowej Policji w Słupcy zorganizowano spotkanie robocze służb, w którym udział wzięli dzielnicowi z terenu miasta Słupcy oraz pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Głównym celem spotkania było zacieśnienie współpracy i uszczegółowienie zadań stawianych przed poszczególnymi instytucjami.

Dzielnicowi i pracownicy socjalni omówili problemy, z którymi stykają się w swojej pracy w poszczególnych rejonach, wskazali obszary gdzie wspólnie można prowadzić działania pomocowe. Wśród tematów związanych ze współpracą służb poruszano zagadnieia dotyczące przemocy domowej, spraw rodzinnych oraz pomocy osobom pokrzywdzonym.