O bezpiecznych wakacjach w Strzałkowie - Dzielnicowy bliżej nas - KPP Słupca

Dzielnicowy bliżej nas

O bezpiecznych wakacjach w Strzałkowie

Data publikacji 20.06.2017

Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży wiąże się z dużą ilością wolnego czasu, który nie zawsze jest właściwie wykorzystany. Zwiększa się ryzyko stania się ofiarą nieuczciwych pośredników pracy i handlu ludźmi. Aby uniknąć przykrych zdarzeń policjanci prowadzą prelkcje dla dzieci i młodzieży szkolnej przekazując rady, jak być bezpiecznym podczas letniego wypoczynku oraz jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. W Strzałkowie dzielnicowy spotkał się z uczniami w szkole podstawowej oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Prelekcje w Szkole Podsatwowej w Strzałkowie poprowadzili dzielnicowy st.asp. Arkadiusz Adamski oraz asp.szt. Marlena Kukawka. Mundurowi wskazywali, jak właściwie zachowywać się nad wodą, w lesie oraz podczas korzystania z dróg. Policjanci radzili, jak należy zachowywać się na plaży i podczas kąpieli w jeziorze. Przestrzegali przed kontaktami z obcymi osobami. Funkcjonariusze powtórzyli z dziećmi zasady bezpiecznego korzystania z dróg przez pieszych i rowerzystów, przypomnieli o obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas podróży samochodem i właściwym przewożeniu dzieci w pojazdach. Przekazali szereg zasad bezpiecznego poruszania się w internecie, aby samemu nie łamać prawa oraz radzili, jak nie zostać ofiarą cyberprzemocy.

Dzielnicowy Arkadiusz Adamski w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie spotkał się z uczniami I Technikum Architektury Krajobrazu i Technologa Żywności. Celem spotkania było podniesienia świadomości młodzieży szkolnej na temat zjawiska handlu ludźmi. Dzielnicowy przekazał młodym słuchaczom wiele istotnych informacji na temat bezpiecznych podróży zagranicznych i zagrożeń związanych z procederem handlu ludźmi. Prelekcja dotyczyła kwestii nieostrożnego podejmowania różnorodnych aktywności przez młodzież za granicą. Funkcjonariusz poinformował o rodzajach handlu ludźmi: kobietami, narządami, tanią siłą roboczą. Omówił także przyczyny, napędzające ten proceder. Na podstawie licznych przykładów, zobrazował uczniom , jak należy się zachować i gdzie zgłosić po pomoc w razie zagrożenia.