Dzielnicowy i sokiści o bezpieczeństwie na terenach kolejowych - Dzielnicowy bliżej nas - KPP Słupca

Dzielnicowy bliżej nas

Dzielnicowy i sokiści o bezpieczeństwie na terenach kolejowych

Data publikacji 05.05.2017

Dzielnicowy gminy Strzałkowo odwiedził dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Wólce. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi z konińskiej placówki Służby Ochrony Kolei oraz Komendy Powiatowej Policji w Słupcy przygotował prelekcję dotyczącą podstawowych zasad zachowania się na przejazdach kolejowych i w ich okolicach oraz na drogach. Głównym celem przedsięwzięcia było podniesienie świadomości uczniów na temat zagrożeń wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowo - drogowych oraz utrwalanie zasad właściwego zachowania.

W spotkaniu w wóleckiej szkole uczestniczyli: dzielnicowy gminy Strzałkowo mł.asp. Marek Sowa, Komendant Posterunku SOK w Koninie Dariusz Bobrowski wraz z dwoma funkcjonariuszmi i psem służbowym oraz asp.szt. Dariusz Nowicki z KPP w Słupcy. Chcąc przybliżyć dzieciom i młodzieży zasady bezpiecznych zachowań na obszarach kolejowych sokiści przygotowali specjalną prezentację multimedialną, którą omówili na spotkaniu. Funkcjonariusze przekonywali, że przejazdy kolejowe należy uznać za miejsca, gdzie użytkownicy dróg, zarówno piesi, jak też kierujący pojazdami, bezwzględnie winni przestrzegać przepisów i zasad ruchu drogowego, a zwłaszcza zasady szczególnej ostrożności. Krytykowali przechodzenie/przejeżdżanie przez tory przy zamkniętych rogatkach lub pulsujących czerwonych światłach. Odradzali skracanie sobie drogi przechodząc przez tory w miejscach niedozwolonych. Przestrzegali przed wchodzeniem na słupy trakcyjne, rzucanie kamieniami w pociągi i innymi zabawami, jakie dzieci i młodzież urządzają na torach lub ich okolicach. Dodatkowo uczniowie mogli dowiedzieć się na czym polega praca strażnika ochrony kolei i obejrzeli pokaz tresury psa służbowego. Podsumowaniem spotkania było ogłoszenie konkursu plastycznego dotyczącego szeroko pojętego bezpieczeństwa na obszarze kolei pod nazwą „Bezpieczny przejazd”.