Poradnik Użytkowników Dróg

W Orchowie o bezpieczeństwie na drogach i bezpiecznych wakacjach

Data publikacji 27.07.2019

W powiecie słupeckim tradycją stały się już wspólne akcje profilaktyczne policjantów i duchownych w dniu święta patrona kierowców św. Krzysztofa. W Orchowie w działania zawsze włączają się jeszcze miejscowe instytucje oraz dzieci i ich rodzice. W tym roku akcję propagowania bezpiecznych zachowań na drogach wsparł Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wspólne działania podzielono na trzy etapy. Podczas pierwszego prowadzono działania profilaktyczne przy drodze wojewódzkiej. Dla poprawy bezpieczeństwa na początku wszyscy uczestnicy wydarzenia zostali wyposażeni przez policjantów w kamizelki odblaskowe. Policjanci prowadzili kontrole drogowe i informowali kierowców o prowadzonej wspólnie z dziećmi i księdzem Mariuszem Koronowskim akcji informacyjno-edukacyjnej. Wszyscy kierowcy chwalili pomysł i na znak poparcia działań pozowali do wspólnych zdjęć. Od dzieci otrzymywali ulotki o bezpiecznych zachowaniach na drodze, porady od policjantów, a od duchownego breloczki ze św. Krzysztofem. Oczywiście wszystkim życzono szerokiej i bezpiecznej drogi.

Następnie dzieci i dorośli skierowali się na parking przy jednym z marketów, gdzie w ramach akcji uświadamiającej pieszych i kierowców rozdawali ulotki, poradniki, informowali o przyczynach wypadków drogowych.

Ostatnim etapem przedsięwzięcia był piknik dla dzieci i młodzieży biorących udział w akcji. Przygotowano go na palcu zabaw za budynkiem OSP Orchowo. Tam policjanci i pracownicy GOPS zaplanowali słodki poczęstunek oraz zajęcia w ramach projektu „Bezpieczne wakacje - Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Były zabawy w alkogoglach oraz rysowanie plakatów promujących bezpieczne spędzanie czasu wolnego podczas wakacji. W międzyczasie policjanci omówili podstawowe przepisy dla rowerzystów oraz prezentowali radiowozy i wyposażenie do służby. Na zakończenie wszyscy otrzymali tematyczne upominki.

 

 • zdjęcie grupowe uczestników
  W Orchowie o bezpieczeństwie na drogach i bezpiecznych wakacjach 1
 • W Orchowie o bezpieczeństwie na drogach i bezpiecznych wakacjach 2
 • W Orchowie o bezpieczeństwie na drogach i bezpiecznych wakacjach 3
 • W Orchowie o bezpieczeństwie na drogach i bezpiecznych wakacjach 4
 • W Orchowie o bezpieczeństwie na drogach i bezpiecznych wakacjach 5
 • W Orchowie o bezpieczeństwie na drogach i bezpiecznych wakacjach 6
 • W Orchowie o bezpieczeństwie na drogach i bezpiecznych wakacjach 7
 • W Orchowie o bezpieczeństwie na drogach i bezpiecznych wakacjach 8
 • W Orchowie o bezpieczeństwie na drogach i bezpiecznych wakacjach 9
 • W Orchowie o bezpieczeństwie na drogach i bezpiecznych wakacjach 10
 • W Orchowie o bezpieczeństwie na drogach i bezpiecznych wakacjach 11
 • W Orchowie o bezpieczeństwie na drogach i bezpiecznych wakacjach 12
 • W Orchowie o bezpieczeństwie na drogach i bezpiecznych wakacjach 13
 • W Orchowie o bezpieczeństwie na drogach i bezpiecznych wakacjach 14
 • W Orchowie o bezpieczeństwie na drogach i bezpiecznych wakacjach 15
 • W Orchowie o bezpieczeństwie na drogach i bezpiecznych wakacjach 16
 • W Orchowie o bezpieczeństwie na drogach i bezpiecznych wakacjach 17
 • W Orchowie o bezpieczeństwie na drogach i bezpiecznych wakacjach 18
 • W Orchowie o bezpieczeństwie na drogach i bezpiecznych wakacjach 19
 • W Orchowie o bezpieczeństwie na drogach i bezpiecznych wakacjach 20