Powiatowe eliminacje turnieju BRD 2019 - Poradnik Użytkowników Dróg - KPP Słupca

Poradnik Użytkowników Dróg

Powiatowe eliminacje turnieju BRD 2019

Data publikacji 25.04.2019

Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupcy wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego słupeckiej komendy policji zorganizowała kolejną edycję powiatowego konkursu z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczniowie szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych rywalizowali rozwiązując test wiedzy ogólnej, pokonywali tor przeszkód na rowerach oraz wykazywali się w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.

25 kwietnia br. zorganizowano powiatowe eliminacje do Ogólnokrajowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Turniej służy przede wszystkim popularyzowaniu przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz kształtowaniu partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.

Policjanci przygotowali pytania testowe oraz egzaminowali uczestników na torze sprawnościowym. Szkolna pielęgniarka oceniała umiejętności uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Powiat słupecki na szczeblu wojewódzkim będą reprezentowały szkoły: SP nr 1 ze Słupcy oraz Gimnazjum w Drążnej.

  • Powiatowe eliminacje turnieju BRD 1
  • Powiatowe eliminacje turnieju BRD 2
  • Powiatowe eliminacje turnieju BRD 3
  • Powiatowe eliminacje turnieju BRD 4
  • Powiatowe eliminacje turnieju BRD 5
  • Powiatowe eliminacje turnieju BRD 6
  • Powiatowe eliminacje turnieju BRD 7
  • Powiatowe eliminacje turnieju BRD 8
  • Powiatowe eliminacje turnieju BRD 9