"NURD - Zero Tolerancji" - wyniki działań - Poradnik Użytkowników Dróg - KPP Słupca

Poradnik Użytkowników Dróg

"NURD - Zero Tolerancji" - wyniki działań

Data publikacji 11.03.2019

Na wielkopolskich drogach Policja cały czas odnotowuje wysoką ilość zdarzeń drogowych. Najbardziej narażoną na niebezpieczeństwo na drogach kategorią uczestników ruchu są piesi i rowerzyści. Policjanci cyklicznie prowadzą na drogach różne działania, aby ograniczyć liczbę wypadków z ich udziałem. W dniach 6-8 marca w całej Wielkopolsce odbyła się kolejna edycja działań NURD – Zero Tolerancji.

Działania kontrolno-prewencyjne skierowane były na eliminowanie negatywnych zachowań uczestników ruchu drogowego. Policjanci zwracali uwagę na wzajemne relacje pomiędzy pieszymi, rowerzystami i kierującymi pojazdami. Wzajemny szacunek na drodze i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego ma kluczowe znaczenie dla wspólnego bezpieczeństwa!

W czasie minionych działań funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy skontrolowali 83 pojazdy i ujawnili 53 wykroczenia, z czego 33 wykroczeń zostało popełnionych przez kierujących pojazdami wobec pieszych, natomiast 20 wykroczeń popełnili sami piesi. Ponadto w powiecie słupeckim policjanci przeprowadzili 84 badania stanu trzeźwości oraz zatrzymali 1 prawo jazdy i 4 dowody rejestracyjne.

Pamiętajmy, że niezależnie od tego, czy jesteśmy kierowcami, rowerzystami czy pieszymi, to od rozwagi i zdrowego rozsądku każdego z nas, zależy stan bezpieczeństwa na drodze. Policyjne akcje prewencyjne mają tylko przypominać, że przestrzeganie przepisów ruchu drogowego jest kluczowe. Konsekwencją łamania tych przepisów jest często utrata zdrowia, a nawet życia. Policyjne apele o rozwagę i przestrzeganie przepisów, pozostają cały czas aktualne.