Działania NURD w Strzałkowie - Poradnik Użytkowników Dróg - KPP Słupca

Poradnik Użytkowników Dróg

Działania NURD w Strzałkowie

Data publikacji 23.11.2018

Policjanci ruchu drogowego prowadzili wczoraj w całym kraju działania kontrolno-prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego", które mają one na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Dzięki współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie słupeccy policjanci prowadzili w okolicach szkoły akcję profilaktyczną „Nie zabijaj, nie daj się zabić”.

Założeniem akcji jest objęcia nadzorem miejsc, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych np. przejścia przez jezdnię o dużym natężeniu ruchu lub miejsca, na których doszło do potrąceń pieszych lub rowerzystów. Działania słupeckiej drogówki skupiły się m.in. na ulicy Ostrowskiej w Strzałkowie, gdzie usytuowana jest szkoła, na drodze panuje wzmożony ruch i niestety doszło tam do śmiertelnego potracenia pieszej.

Przy współudziale uczniów i pracowników tej placówki oświatowej policjanci drogówki prowadzili akcję informacyjną dotyczącą przyczyn wypadków drogowych i właściwych zachowań na drodze. Uczniowie prezentowali pieszym, rowerzystom i kierowcom specjalnie przygotowane zdjęcia z wypadków drogowych, aby uświadomić osobom, jak ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. W rozmowach zwracali uwagę, że od zachowania każdego z użytkowników dróg zależy bezpieczeństwo innych. Policjanci udzielali rad i przypominali o zagrożeniach związanych z prowadzeniem rozmowy przez telefon, czy słuchaniem głośnej muzyki w słuchawkach podczas przechodzenia przez jezdnię. Zachęcali do używania elementów odblaskowych.