Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w maju 2021 roku

Data publikacji 04.06.2021

W maju 2021 roku na drogach powiatu słupeckiego zaistniały 4 wypadki drogowe oraz 33 kolizje. W zdarzeniach tych 5 zostało osób rannych, nie było ofiar śmiertelnych.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2019

2020

2021

W bieżącym miesiącu

4

7

3

Od początku roku

20

11

16

Liczba kolizji drogowych

2019

2020

2021

W bieżącym miesiącu

56

45

45

Od początku roku

234

199

195

Liczba osób rannych

2019

2020

2021

W bieżącym miesiącu

8

10

10

Od początku roku

26

15

26

Liczba osób zabitych

2019

2020

2021

W bieżącym miesiącu

0

0

0

Od początku roku

1

0

1

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w maju 2021r. to:

- nieprawidłowe cofanie - 3 zdarzenia

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 6 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 5 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 8 zdarzeń

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej liczby zdarzeń drogowych doszło na terenie miasta i gm. Słupca - 18 zdarzeń drogowych. Drugim najbardziej zagrożonym rejonem był teren gm. Strzałkowo, gdzie zanotowano łącznie 9 zdarzeń drogowych.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W maju 2021 roku policjanci ujawnili na terenie powiatu 29 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

0

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

10

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

1

Przestępstwo:

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

18

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 26 zdarzeń drogowych, a samochodami ciężarowymi 5 zdarzeń.

Policjanci WRD KPP Słupcy zatrzymali 12 praw jazdy, w tym 9 za przekroczenie prędkości powyżej 50km/h w obszarze zabudowanym.

UWAGI

WRD KPP w Słupcy przypomina o obowiązku wynikającym z art. 11 ust. 4a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.