Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego we wrześniu 2019 roku

Data publikacji 05.10.2019

We wrześniu bieżącego roku na drogach powiatu słupeckiego zaistniało łącznie 5 wypadków drogowych oraz 48 kolizji. W wypadkach 7 osób zostało rannych, nie było ofiar śmiertelnych.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

6

4

5

Od początku roku

31

34

46

Liczba kolizji drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

44

57

48

Od początku roku

354

364

418

Liczba osób rannych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

7

5

7

Od początku roku

35

37

53

Liczba osób zabitych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

0

0

0

Od początku roku

3

2

3

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych we wrześniu br. to:

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 10 zdarzeń

- nieprawidłowe cofanie – 8 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 7 zdarzeń

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 5 zdarzeń

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie m. Słupca, gdzie zanotowano łącznie 27 zdarzeń drogowych. Drugim najbardziej zagrożonym rejonem był teren gminy Strzałkowo, gdzie zanotowano łącznie 18 zdarzeń drogowych.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

Policjanci ujawnili na terenie powiatu 10 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

 

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

2

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

3

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

1

Przestępstwo:

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

4

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 34 zdarzenia, natomiast kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 8 zdarzeń drogowych.

UWAGI

W ramach wykorzystania dróg w sposób szczególny odbędą się następujące wydarzenia:

  • 12-10-2019 – Bieg Peowiaka w Zagórowie

  • 19-10-2019 – Zakończenie sezonu motocyklowego

  • 20-10-2019 – Bieg w Powidzu