Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w sierpniu 2019 roku

Data publikacji 09.09.2019

W sierpniu bieżącego roku na drogach powiatu słupeckiego zaistniało łącznie 5 wypadków drogowych oraz 48 kolizji. W wypadkach 5 osób zostało rannych i jedna poniosła śmierć.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

6

4

5

Od początku roku

31

34

41

Liczba kolizji drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

44

57

48

Od początku roku

354

364

369

Liczba osób rannych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

7

5

5

Od początku roku

35

37

48

Liczba osób zabitych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

0

0

1

Od początku roku

354

2

3

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w sierpniu br. to:

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 10 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 8 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 7 zdarzeń

Przyczyną wypadku ze skutkiem śmiertelnym było nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych.

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie m. Słupca, gdzie zanotowano łącznie 20 zdarzeń drogowych. Drugim najbardziej zagrożonym rejonem był teren gminy Strzałkowo, gdzie zanotowano łącznie 7 zdarzeń drogowych.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W sierpniu br. policjanci ujawnili na terenie powiatu 15 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

0

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

3

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

1

Przestępstwo:

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

11

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 34 zdarzenia, natomiast kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 8 zdarzeń drogowych.

OFIARY

W wypadku ze skutkiem śmiertelnym zginęła osoba piesza.

UWAGI

W ramach wykorzystania dróg w sposób szczególny odbędą się następujące wydarzenia:

  • 8-09-2019 – Rajd dla ścieżki

  • 13-09-2019 – 5 z Pasją – bieg