Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w lipcu 2019 roku

Data publikacji 05.08.2019

W lipcu bieżącego roku na drogach powiatu słupeckiego zaistniało łącznie: 6 wypadków drogowych oraz 53 kolizje. W wypadkach 7 osób zostało rannych.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

3

5

6

Od początku roku

25

30

35

Liczba kolizji drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

71

45

53

Od początku roku

310

307

319

Liczba osób rannych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

3

5

7

Od początku roku

28

32

42

Liczba osób zabitych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

0

0

0

Od początku roku

1

2

2

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w lipcu br. to:

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 7 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 12 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 8 zdarzeń

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie m. Słupca, gdzie zanotowano łącznie 13 zdarzeń drogowych. Drugim najbardziej zagrożonym rejonem był teren gminy Strzałkowo, gdzie zanotowano łącznie 12 zdarzeń drogowych.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W lipcu br. policjanci ujawnili na terenie powiatu 16 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

2

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

6

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

0

Przestępstwo:

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

8

SPRAWCY

W lipcu br. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 36 zdarzeń, natomiast kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 6 zdarzeń drogowych.

UWAGI

W ramach wykorzystania dróg w sposób szczególny odbędą się następujące wydarzenia:

  • 3-08-2019 – Biegi Wawrzynkowe

  • 11-08-2019 – Festiwal Orkiestr Dętych

 

Wydział Ruchu Drogowego KPP w Słupcy informuje, że na terenie powiatu słupeckiego wyznaczono punkty kontroli autokarów, gdzie przed podróżą możliwe jest dokonanie sprawdzenia stanu technicznego i wyposażenia tych pojazdów, tj.

  • Słupca, ul. Kopernika 13 – teren parkingu przy MOSiR (codziennie w godz. 6:30/21:00)

  • Słupca, ul. Dworcowa – w rejonie stacji PKP – teren placu dworcowego (codziennie w godz. 6:30/21:00)

  • Wilczna 1, gm. Słupca, rejon parkingu przy K-92 przy restauracji „Gościniec Kmieć” (33 km)

(poniedziałki w godz. 6:00/10:00; piątki w godz. 14:00/18:00 oraz niedziele w godz. 16:00/18:00)

  • Wólka, gm. Strzałkowo, rejon parkingu przy K-92 (15 km)

(poniedziałki w godz. 6:00/10:00; piątki w godz. 14:00/18:00 oraz niedziele w godz. 16:00/18:00)

Kontrola możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 63 274 12 00 (czynny całą dobę) lub w sekretariacie WRD KPP w Słupcy (62-400 Słupca, ul. Poznańska 13). W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest również dokonanie stosownej kontroli bezpośrednio w miejscu planowanego odjazdu autobusu, co należy zgłosić z 30 dniowym wyprzedzeniem w sekretariacie WRD. Wszelkich informacji udziela sekretariat WRD – tel. 63 274 12 00 (czynny w godz. 7:00-15:00).

 

Apeluje się o rozwagę na drogach, szczególnie w czasie weekendów oraz trwających wakacji.