Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w czerwcu 2019 roku

Data publikacji 09.07.2019

W czerwcu bieżącego roku na drogach powiatu słupeckiego zaistniało łącznie 10 wypadków drogowych oraz 33 kolizje. W wypadkach 10 osób zostało rannych, a 1 poniosła śmierć.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

8

8

10

Od początku roku

22

25

30

Liczba kolizji drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

45

50

33

Od początku roku

239

262

267

Liczba osób rannych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

9

9

10

Od początku roku

25

27

36

Liczba osób zabitych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

0

1

1

Od początku roku

1

2

2

 

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w czerwcu br. to:

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 7 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 6 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 4 zdarzenia

- nieprawidłowe wymijanie – 3 zdarzenia

Przyczyną wypadku ze skutkiem śmiertelnym było nieprawidłowe wymijanie.

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie m. Słupca, gdzie zanotowano łącznie 16 zdarzeń drogowych. Drugim najbardziej zagrożonym rejonem był teren gminy Strzałkowo, gdzie zanotowano łącznie 6 zdarzeń drogowych.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W czerwcu br. policjanci ujawnili na terenie powiatu 23 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

 

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

3

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

9

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

2

Przestępstwo:

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

9

 

SPRAWCY

W czerwcu br. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 25 zdarzeń, natomiast kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 3 zdarzenia drogowe.

OFIARY

W czerwcu br. w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym zginęli:

- kierujący samochodem osobowym - 1

UWAGI

W ramach wykorzystania dróg w sposób szczególny odbędą się następujące wydarzenia:

  • 13-07-2019 – Bieg charytatywny – Kamień – Nowa Wieś

 

Wydział Ruchu Drogowego KPP w Słupcy informuje, że na terenie powiatu słupeckiego wyznaczono punkty kontroli autokarów, gdzie przed podróżą możliwe jest dokonanie sprawdzenia stanu technicznego i wyposażenia tych pojazdów, tj.

  • Słupca, ul. Kopernika 13 – teren parkingu przy MOSiR (codziennie w godz. 6:30/21:00)

  • Słupca, ul. Dworcowa – w rejonie stacji PKP – teren placu dworcowego (codziennie w godz. 6:30/21:00)

  • Wilczna 1, gm. Słupca, rejon parkingu przy K-92 przy restauracji „Gościniec Kmieć” (33 km)

(poniedziałki w godz. 6:00/10:00; piątki w godz. 14:00/18:00 oraz niedziele w godz. 16:00/18:00)

  • Wólka, gm. Strzałkowo, rejon parkingu przy K-92 (15 km)

(poniedziałki w godz. 6:00/10:00; piątki w godz. 14:00/18:00 oraz niedziele w godz. 16:00/18:00)

Kontrola możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 63 274 12 00 (czynny całą dobę) lub w sekretariacie WRD KPP w Słupcy (62-400 Słupca, ul. Poznańska 13). W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest również dokonanie stosownej kontroli bezpośrednio w miejscu planowanego odjazdu autobusu, co należy zgłosić z 30 dniowym wyprzedzeniem w sekretariacie WRD. Wszelkich informacji udziela sekretariat WRD – tel. 63 274 12 00 (czynny w godz. 7:00-15:00).

 

Apeluje się o rozwagę na drogach, szczególnie w czasie weekendów oraz rozpoczynających się wakacji.