Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w kwietniu 2019 roku

Data publikacji 03.05.2019

W kwietniu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniało łącznie 6 wypadków drogowych oraz 45 kolizji. W wypadkach 6 osób zostało rannych, a jedna poniosła śmierć.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

4

6

6

Od początku roku

12

10

16

Liczba kolizji drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

41

45

45

Od początku roku

146

166

178

Liczba osób rannych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

4

6

6

Od początku roku

14

10

18

Liczba osób zabitych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

0

1

1

Od początku roku

1

1

1

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w kwietniu to:

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 8 zdarzeń

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 7 zdarzeń

- nieprawidłowe cofanie – 4 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 3 zdarzenia

Przyczyną wypadku ze skutkiem śmiertelnym było nieprawidłowe zatrzymanie (postój).

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie m. Słupca, gdzie zanotowano łącznie 25 zdarzeń drogowych. Drugim najbardziej zagrożonym rejonem był teren gminy Strzałkowo, gdzie zanotowano łącznie 11 zdarzeń drogowych.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W kwietniu policjanci ujawnili na terenie powiatu 11 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

1

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

5

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

0

Przestępstwo:

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

5

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 29 zdarzeń, natomiast kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 3 zdarzenia drogowe.

OFIARY

W kwietniu w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym zginęła 1 osoba - kierujący samochodem.

UWAGI

W ramach wykorzystania dróg w sposób szczególny odbędą się następujące wydarzenia:

  • 9-05-2019 – Marsz Godności

  • 11-05-2019 – Rajd Taczanowskiego

  • 18-05-2019 – Rajd Seniora

  • 25-05-2019 – Bieg 100-lecie PP

 

Wydział Ruchu Drogowego KPP w Słupcy przypomina, że w trakcie prowadzonej kontroli drogowej w sytuacji gdy osoba kontrolowana nie skorzysta z prawa do odmowy przyjęcia mandatu gotówkowego bądź kredytowanego, zgodnie z przepisami art. 98§3c ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia możliwe jest już uiszczenie grzywny w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego np. BLIK.