Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w marcu 2019 roku

Data publikacji 04.04.2019

W marcu na drogach powiatu zaistniały 3 wypadki drogowe oraz 42 kolizje. W wypadkach 4 osoby zostały ranne.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

2

2

3

Od początku roku

8

4

10

Liczba kolizji drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

35

45

42

Od początku roku

105

121

132

Liczba osób rannych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

1

2

4

Od początku roku

10

4

12

Liczba osób zabitych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

1

0

0

Od początku roku

1

0

0

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w marcu br. to:

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 12 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 6 zdarzeń

- nieprawidłowe cofanie – 6 zdarzeń

- nieprawidłowe omijanie – 3 zdarzenia

- nieprawidłowe wyprzedzanie – 3 zdarzenia

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 2 zdarzenia

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie m. Słupca, gdzie zanotowano łącznie 20 zdarzeń drogowych. Drugim najbardziej zagrożonym rejonem był teren gminy Strzałkowo, gdzie zanotowano łącznie 8 zdarzeń drogowych.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W marcu br. policjanci ujawnili na terenie powiatu 14 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

3

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

5

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

0

Przestępstwo:

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

5

SPRAWCY

W marcu br. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 25 zdarzeń, natomiast kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 8 zdarzeń drogowych.

UWAGI

W ramach wykorzystania dróg w sposób szczególny odbędą się następujące wydarzenia:

  • 10-04-2019 – Otwórz oczy na autyzm

  • 13-04-2019 – Rozpoczęcie sezonu motocyklowego

Na drogach na terenie powiatu mogą odbywać się uroczystości religijne – Misterium Męki Pańskiej. W związku z przemarszem drogi krzyżowej należy liczyć się z lokalnymi i chwilowymi utrudnieniami.

25 kwietnia 2019 r. odbędą się powiatowe eliminacje konkursu „Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2019”. Gospodarzem turnieju są Komenda Powiatowa Policji w Słupcy oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Kopernika w Słupcy.

Wydział Ruchu Drogowego KPP w Słupcy przypomina, że w trakcie prowadzonej kontroli drogowej w sytuacji gdy osoba kontrolowana nie skorzysta z prawa do odmowy przyjęcia mandatu gotówkowego bądź kredytowanego, zgodnie z przepisami art. 98§3c ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia możliwe jest już uiszczenie grzywny w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego np. BLIK.