Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE POWIATU SŁUPECKIEGO W STYCZNIU 2019 ROKU

Data publikacji 04.02.2019

W styczniu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniały 2 wypadki drogowe oraz 55 kolizji. W wypadkach 2 osoby zostały ranne.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

4

2

2

Od początku roku

4

2

2

Liczba kolizji drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

39

44

55

Od początku roku

39

44

55

Liczba osób rannych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

7

2

2

Od początku roku

7

2

2

Liczba osób zabitych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

0

0

0

Od początku roku

0

0

0

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w styczniu br. to:

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 12 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 10 zdarzeń

- nieprawidłowe wymijanie – 7 zdarzeń

- nieprawidłowe cofanie – 7 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 5 zdarzeń

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie miasta Słupcy, gdzie zanotowano łącznie 21 zdarzeń drogowych. Drugim najbardziej zagrożonym rejonem był teren gminy Strzałkowo oraz Lądek gdzie odnotowano po 9 zdarzeń drogowych.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

Policjanci ujawnili na terenie powiatu 7 kierujących, którzy prowadzili pojazdy będąc pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

0

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

4

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

0

Przestępstwo:

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

3

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 41 zdarzeń, natomiast kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 9 zdarzeń drogowych.

UWAGI

 

W ramach wykorzystania dróg w sposób szczególny odbędą się następujące wydarzenia:

  • 15-02-2019 – Korowód Powstańczy w 100 Rocznicę Zakończenia Powstania Wielkopolskiego

 

Wydział Ruchu Drogowego KPP w Słupcy przypomina, że w trakcie prowadzonej kontroli drogowej w sytuacji gdy osoba kontrolowana nie skorzysta z prawa do odmowy przyjęcia mandatu gotówkowego bądź kredytowanego, zgodnie z przepisami art. 98§3c ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia możliwe jest już uiszczenie grzywny w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego np. BLIK.