Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE POWIATU SŁUPECKIEGO W GRUDNIU 2018 ROKU

Data publikacji 03.01.2019

W grudniu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniało 5 wypadków drogowych oraz 52 kolizje. W wypadkach 5 osób zostało rannych.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

4

8

5

Od początku roku

41

52

52

Liczba kolizji drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

49

66

52

Od początku roku

540

604

557

Liczba osób rannych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

3

13

5

Od początku roku

49

62

56

Liczba osób zabitych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

1

1

0

Od początku roku

4

3

3

 

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w grudniu br. to:

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 10 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 10 zdarzeń

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 9 zdarzeń

- nieprawidłowe wymijanie – 4 zdarzenia

- nieprawidłowe cofanie – 4 zdarzenia

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie:

  • miasta Słupca – 24 zdarzenia,

  • gminy Lądek - 9 zdarzeń,

  • gminy Strzałkowo – 9 zdarzeń.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W grudniu br. policjanci ujawnili na terenie powiatu 9 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

2

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

4

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

0

Przestępstwo:

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

3

 

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 38 zdarzeń drogowych.

UWAGI

WRD KPP w Słupcy przypomina o obowiązku wynikającym z art. 11 ust. 4a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

 

Ponadto przypomina się o właściwym przygotowaniu pojazdu do zimy: sprawnym oświetleniu, właściwym odśnieżeniu pojazdu (w tym szyb, aby zapewnić sobie widoczność) oraz wymianie opon na zimowe.