Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w listopadzie 2018 roku

Data publikacji 03.12.2018

W listopadzie bieżącego roku na drogach powiatu zaistniało 6 wypadków drogowych oraz 36 kolizji. W wypadkach 7 osób zostało rannych.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

5

4

6

Od początku roku

37

44

47

Liczba kolizji drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

56

62

36

Od początku roku

491

538

503

Liczba osób rannych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

6

3

7

Od początku roku

46

49

51

Liczba osób zabitych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

0

1

0

Od początku roku

3

2

3

 

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w listopadzie br. to:

- nieprawidłowe wymijanie – 9 zdarzeń

- nieprawidłowe cofanie – 6 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 5 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 5 zdarzeń

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 4 zdarzenia

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie miasta Słupca – 15 zdarzeń oraz na terenie gminy Lądek - 5 zdarzeń.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W listopadzie policjanci ujawnili na terenie powiatu 9 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

 

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

1

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

0

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

0

Przestępstwo:

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

8

 

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 33 zdarzenia drogowe.

UWAGI

Z uwagi na jesienną porę WRD KPP w Słupcy przypomina o obowiązku wynikającym z art. 11 ust. 4a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

 

W ramach wykorzystania dróg w sposób szczególny odbędą się następujące wydarzenia:

  • 9-12-2018 – II Bieg Mikołajków

  • 29-12-2018 – Obchody 100 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego