Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE POWIATU SŁUPECKIEGO WE WRZEŚNIU 2018 ROKU

Data publikacji 09.10.2018

We wrześniu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniały 3 wypadki oraz 47 kolizji drogowych. W wypadkach 3 osoby zostały ranne. Policjanci przypominają, że pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

5

2

3

Od początku roku

25

33

37

Liczba kolizji drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

51

60

47

Od początku roku

370

414

410

Liczba osób rannych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

6

2

3

Od początku roku

29

37

40

Liczba osób zabitych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

1

0

0

Od początku roku

3

1

2

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych we wrześniu br. to:

- nieprawidłowe cofanie –9 zdarzeń

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu -8 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 6 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 4 zdarzeń

- nieprawidłowe wymijanie – 4 zdarzeń

- nieprawidłowe wyprzedzanie – 4 zdarzeń

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie miasta Słupca – 23 zdarzenia oraz na terenie gminy Słupca - 9 zdarzeń.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

Policjanci ujawnili na terenie powiatu kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

1

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

4

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

1

Przestępstwo:

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

9

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 30 zdarzeń, samochodami ciężarowymi – 6 zdarzeń, rowerem – 1 zdarzenie.

UWAGI

Pod koniec miesiąca należy liczyć się z zwiększonym natężeniem ruchu na drogach i w rejonach cmentarzy w związku z dniem Wszystkich Świętych.

Z uwagi na jesienną porę WRD KPP w Słupcy przypomina o obowiązku wynikającym z art. 11 ust. 4a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

W ramach wykorzystania dróg w sposób szczególny odbędą się następujące wydarzenia:

 

foto: twojaslupca.pl

  • 6-10-2018 – Bieg PEOWIAKA

  • 20-10-2018 – Zakończenie sezony motocyklowego

  •