Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE POWIATU SŁUPECKIEGO W SIERPNIU 2018 ROKU

Data publikacji 05.09.2018

W sierpniu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniały 4 wypadki drogowe oraz 56 kolizji drogowych. W wypadkach 5 osób zostało rannych. Wrzesień to czas rozpoczęcia nauki szkolnej wobec powyższego policjanci Komendy Powiatowej Policji w Słupcy apelują o bezpieczną i rozważną jazdę, w szczególności w rejonach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

2

6

4

Od początku roku

20

31

34

Liczba kolizji drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

35

44

56

Od początku roku

319

354

362

Liczba osób rannych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

2

7

5

Od początku roku

23

35

37

Liczba osób zabitych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

0

0

0

Od początku roku

2

1

2

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w sierpniu to:

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 13 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 7 zdarzeń

- nieprawidłowe wymijanie – 6 zdarzeń

- nieprawidłowe cofanie – 6 zdarzeń

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie miasta Słupca – 24 zdarzenia oraz na terenie gminy Strzałkowo - 14 zdarzeń.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W sierpniu policjanci ujawnili na terenie powiatu 17 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

 

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

1

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

6

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

3

Przestępstwo:

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

7

 

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 43 zdarzenia, samochodami ciężarowymi – 4 zdarzenia, rowerem – 2 zdarzenia.

UWAGI

Wrzesień to czas rozpoczęcia nauki szkolnej wobec powyższego Komenda Powiatowa Policji w Słupcy apeluje o bezpieczną i rozważną jazdę, w szczególności w rejonach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. Proszę zwracać uwagę na właściwe przewożenie dzieci do szkoły w przystosowanych do tego urządzeniach oraz przewozić właściwą liczbę pasażerów. W dniach 3-7 września 2018 prowadzone będą działania „Bezpieczna droga do szkoły”.

 

W ramach wykorzystania dróg w sposób szczególny odbędą się następujące wydarzenia:

 

 

foto: twojaslupca.pl

  • 9 września 2018 r. g. 12:00 – Jesienny Rajd dla ścieżki

  • 14 września 2018 r. g. 19:30 – Piątka z Pasją

  • 16 września 2018 r. g. 10:30 – Festiwal cyklistów

  • 29 września 2018 r. g. 9:45 – Jesienny Rajd Rowerowy Strzałkowo

  •