Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE POWIATU SŁUPECKIEGO W LIPCU 2018 ROKU

Data publikacji 10.08.2018

W lipcu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniały 4 wypadki drogowe oraz 47 kolizji drogowych. W wypadkach 4 osoby zostały ranne. WRD KPP w Słupcy przypomina, że funkcjonuje strona internetowa www.bezpiecznyautobus.gov.pl, na której każdy zainteresowany może pozyskać informacje, które wpłyną na bezpieczeństwo podróży autokarem.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

3

3

4

Od początku roku

18

25

28

Liczba kolizji drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

45

71

47

Od początku roku

284

310

303

Liczba osób rannych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

3

3

4

Od początku roku

21

28

30

Liczba osób zabitych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

0

0

0

Od początku roku

2

1

2

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w lipcu br. to:

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 10 zdarzeń

- nieprawidłowe cofanie – 7 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 7 zdarzeń

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie miasta Słupca – 18 zdarzeń oraz na terenie gminy Strzałkowo - 6 zdarzeń.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

Policjanci ujawnili na terenie powiatu 16 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

 

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

3

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

7

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

0

Przestępstwo:

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

6

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 28 zdarzeń, samochodami ciężarowymi – 7 zdarzeń, rowerem – 2 zdarzenia.

UWAGI

 

W ramach wykorzystania dróg w sposób szczególny odbędą się następujące wydarzenia:

  • 11 sierpnia 2018 r. g. 15:45 – Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych

  • 11 sierpnia 2018 r. g. 17:15 – Bieg o Laur Św. Wawrzyńca

  • 15 sierpnia 2018 r. g. 18:00 – Bieg pamięci im. Jerzego Kowalskiego

  •  

W sierpniu przez teren powiatu przemieszczać się będą pielgrzymki piesze i rowerowe. W związku z powyższym należy liczyć się z krótkotrwałymi utrudnieniami na drogach.

 

Sierpień to również czas wakacji i letniego wypoczynku, wobec powyższego Komenda Powiatowa Policji w Słupcy apeluje o bezpieczną i rozważną jazdę.

 

WRD KPP w Słupcy przypomina, że funkcjonuje strona internetowa www.bezpiecznyautobus.gov.pl, na której każdy zainteresowany może pozyskać informacje, które wpłyną na bezpieczeństwo podróży autokarem. Wystarczy podać na niej numer rejestracyjny autobusu. Możliwa jest również kontrola autokaru na wyznaczonym punkcie po wcześniejszym uzgodnieniu przed planowaną wycieczką. Lista punktów kontroli autokarów w ramach działań „Bezpieczne Wakacje 2018” znajduje się na stronie internetowej www.policja.pl .

 

fotp:twojaslupca.pl