Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE POWIATU SŁUPECKIEGO W CZERWCU 2018 ROKU

Data publikacji 03.07.2018

W czerwcu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniało: 7 wypadków oraz 49 kolizji drogowych. W wypadkach 1 osoba poniosła śmierć, a 8 osób zostało rannych.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

4

8

7

Od początku roku

15

22

24

Liczba kolizji drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

40

45

49

Od początku roku

239

239

260

Liczba osób rannych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

3

9

8

Od początku roku

18

25

26

Liczba osób zabitych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

1

0

1

Od początku roku

2

1

2

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w czerwcu br. to:

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 11 zdarzeń

- nieprawidłowe cofanie – 10 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 8 zdarzeń

- nieprawidłowe wymijanie – 7 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 6 zdarzeń

Przyczyną wypadku ze skutkiem śmiertelnym było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie miasta Słupca – 17 zdarzeń oraz na terenie gminy Lądek - 10 zdarzeń i gminy Strzałkowo - 9 zdarzeń.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

Policjanci ujawnili na terenie powiatu 20 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

1

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

8

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

2

Przestępstwo:

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

9

 

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 38 zdarzeń, motocyklem – 2 zdarzenia i samochodami ciężarowymi – 7 zdarzeń.

OFIARY

W wypadku ze skutkiem śmiertelnym zginął kierujący motocyklem.

UWAGI

 

W ramach wykorzystania dróg w sposób szczególny odbędą się następujące wydarzenia:

  • 6 lipca 2018 r. g. 22:00 – Bieg nocny w Kosewie

W lipcu i sierpniu przez teren powiatu przemieszczać się będą pielgrzymki piesze i rowerowe. W związku z powyższym należy liczyć się z krótkotrwałymi utrudnieniami na drogach.

Lipiec i sierpień to również czas wakacji i letniego wypoczynku, wobec powyższego Komenda Powiatowa Policji w Słupcy apeluje o bezpieczną i rozważną jazdę.

 

WRD KPP w Słupcy przypomina, że funkcjonuje strona internetowa www.bezpiecznyautobus.gov.pl, na której każdy zainteresowany może pozyskać informacje, które wpłyną na bezpieczeństwo podróży autokarem. Wystarczy podać na niej numer rejestracyjny autobusu. Możliwa jest również kontrola autokaru na wyznaczonym punkcie po wcześniejszym uzgodnieniu przed planowaną wycieczką. Lista punktów kontroli autokarów w ramach działań „Bezpieczne Wakacje 2018” znajduje się na stronie internetowej www.policja.pl .