Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w maju 2018 roku

Data publikacji 06.06.2018

W maju bieżącego roku na drogach powiatu zaistniało: 7 wypadków oraz 40 kolizji drogowych. W wypadkach 8 osób zostało rannych.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

0

2

7

Od początku roku

11

17

17

Liczba kolizji drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

62

48

40

Od początku roku

199

194

205

Liczba osób rannych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

0

2

8

Od początku roku

15

16

18

Liczba osób zabitych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

0

0

0

Od początku roku

1

1

1

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych to:

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 11 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 7 zdarzeń

- nieprawidłowe cofanie – 7 zdarzeń

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie gminy Strzałkowo - 15 zdarzeń oraz na terenie m. Słupca – 12.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W maju br. policjanci ujawnili na terenie powiatu 14 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

2

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

8

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

0

Przestępstwo:

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

4

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 32 zdarzenia, motorowerem – 1 zdarzenie, a samochodem ciężarowym – 6 zdarzeń.

UWAGI

W ramach wykorzystania dróg w sposób szczególny odbędą się następujące wydarzenia:

  • 9 czerwca – Cross Kolejarza, Orchowo

  • 16 czerwca – Triathlon IT 2018, Ostrowo

  • 16 czerwca – Rajd, Strzałkowo

  • 16 czerwca – Bieg, Strzałkowo

  • 17 czerwca – Rajd Śladami Przodków, Lądek

  • 17 czerwca – Rajd Biało Czerwoni, Piotrowice

  • 17 czerwca – Korowód, Strzałkowo

  • 24 czerwca – Bieg Cienińska Szóstka, Cienin Zaborny