Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w kwietniu 2018 roku

Data publikacji 07.05.2018

W kwietniu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniało: 5 wypadków drogowych oraz 42 kolizje. W wypadkach 1 osoba poniosła śmierć, a 5 osób zostało rannych.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

4

4

5

Od początku roku

11

12

9

Liczba kolizji drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

43

41

42

Od początku roku

137

146

161

Liczba osób rannych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

5

4

5

Od początku roku

15

14

9

Liczba osób zabitych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

0

0

1

Od początku roku

1

1

1

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w kwietniu br. to:

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 11 zdarzeń

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 8 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 5 zdarzeń

- nieprawidłowe cofanie – 5 zdarzeń

- nieprawidłowe wymijanie – 5 zdarzeń

Przyczyną wypadku ze skutkiem śmiertelnym było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie m. Słupca – 13 oraz na terenie gminy Słupca i gminy Strzałkowo po 8 zdarzeń.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

Policjanci ujawnili na terenie powiatu 20 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

3

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

6

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

0

Przestępstwo:

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

11

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 29 zdarzeń, motocyklem – 1 zdarzenie, motorowerem – 2 zdarzenia i samochodem ciężarowym – 3 zdarzenia.

OFIARY

W wypadku ze skutkiem śmiertelnym zginął kierujący samochodem osobowym.

UWAGI

W ramach wykorzystania dróg w sposób szczególny odbędą się następujące wydarzenia:

  • 8 maja – Dzień Godności

  • 12 maja – Rajd Powstańczy i Rajd Taczanowskiego

  • 13 maja – Dzień Strażaka

  • 19 maja – Rajd Rowerow

8 maja 2018 r. odbędą się powiatowe eliminacje konkursu „Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2018” (szkoły podstawowe i gimnazja). Gospodarzem turnieju są Komenda Powiatowa Policji w Słupcy oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Kopernika w Słupcy.