Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w marcu 2018 roku

Data publikacji 03.04.2018

W marcu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniały 2 wypadki drogowe oraz 42 kolizje. W wypadkach 2 osoby zostały ranne.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

4

2

2

Od początku roku

8

8

4

Liczba kolizji drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

32

35

42

Od początku roku

94

105

115

Liczba osób rannych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

4

1

2

Od początku roku

10

10

4

Liczba osób zabitych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

0

1

0

Od początku roku

1

1

0

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w marcu br. to:

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 12 zdarzeń

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 6 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 5 zdarzeń

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie m. Słupca – 16 zdarzeń oraz gminy Strzałkowo – 11 zdarzeń.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W marcu policjanci ujawnili na terenie powiatu 16 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

5

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

1

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

1

Przestępstwo:

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

9

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 28 zdarzeń, rowerem – 1 zdarzenie i samochodem ciężarowym – 1 zdarzenie

UWAGI

Wydział Ruchu Drogowego KPP w Słupcy informuje, że w trakcie prowadzonej kontroli drogowej w sytuacji, gdy osoba kontrolowana nie skorzysta z prawa do odmowy przyjęcia mandatu gotówkowego bądź kredytowanego, zgodnie z przepisami art. 98§3c ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia możliwe jest już uiszczenie grzywny w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego np. BLIK.