Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w lutym 2018 roku

Data publikacji 04.03.2018

W lutym bieżącego roku na drogach powiatu zaistniało 29 kolizji drogowych. Wydział Ruchu Drogowego KPP w Słupcy informuje, że w trakcie prowadzonej kontroli drogowej w sytuacji, gdy osoba kontrolowana nie skorzysta z prawa do odmowy przyjęcia mandatu gotówkowego bądź kredytowanego, zgodnie z przepisami art. 98§3c ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia możliwe jest już uiszczenie grzywny w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego np. BLIK.

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

3

2

0

Od początku roku

4

6

2

Liczba kolizji drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

30

31

29

Od początku roku

62

70

73

Liczba osób rannych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

5

2

0

Od początku roku

6

9

2

Liczba osób zabitych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

1

0

0

Od początku roku

1

0

0

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w lutym to:

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 10 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 4 zdarzenia

- nieprawidłowe wymijanie – 3 zdarzenia

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 3 zdarzenia

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych (po 6) doszło na terenie gminy Strzałkowo i gminy Lądek.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

Policjanci ujawnili na terenie powiatu 9 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

0

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

4

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

0

Przestępstwo:

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

5

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 23 zdarzenia.

UWAGI

W ramach wykorzystania dróg w sposób szczególny odbędą się następujące wydarzenia:

  • Bieg „Tropem Wilczym” – 4-03-2018

  • Bieg Leśnika – 25-03-2018

 

Wydział Ruchu Drogowego KPP w Słupcy informuje, że w trakcie prowadzonej kontroli drogowej w sytuacji gdy osoba kontrolowana nie skorzysta z prawa do odmowy przyjęcia mandatu gotówkowego bądź kredytowanego, zgodnie z przepisami art. 98§3c ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia możliwe jest już uiszczenie grzywny w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego np. BLIK.