Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w styczniu 2018 roku

Data publikacji 07.02.2018

W styczniu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniały 2 wypadki drogowe oraz 44 kolizje. W wypadkach 2 osoby zostały ranne. Od lutego możliwe jest uiszczenie grzywny(mandatu) w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego np. BLIK.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

1

4

2

Od początku roku

1

4

2

Liczba kolizji drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

32

39

44

Od początku roku

32

39

44

Liczba osób rannych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

1

7

2

Od początku roku

1

7

2

Liczba osób zabitych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

0

0

0

Od początku roku

0

0

0

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych to:

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 11 zdarzeń

- nieprawidłowe wymijanie – 5 zdarzeń

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 3 zdarzenia

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 3 zdarzenia

- nieprawidłowe cofanie – 3 zdarzenia

- nieprawidłowe omijanie – 2 zdarzenia

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie miasta Słupcy, gdzie zanotowano łącznie 10 zdarzeń drogowych. Drugim najbardziej zagrożonym rejonem był teren gminy Strzałkowo, gdzie doszło do 9 zdarzeń drogowych.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W styczniu br. policjanci ujawnili na terenie powiatu 8 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

 

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

2

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

2

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

2

Przestępstwo:

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

2

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 25 zdarzeń, natomiast kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 1 zdarzenie.

UWAGI

W lutym nie przewiduje się imprez w ramach wykorzystania dróg w sposób szczególny.

Wydział Ruchu Drogowego KPP w Słupcy informuje, że w trakcie prowadzonej kontroli drogowej w sytuacji, gdy osoba kontrolowana nie skorzysta z prawa do odmowy przyjęcia mandatu gotówkowego bądź kredytowanego, zgodnie z przepisami art. 98§3c ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia możliwe jest już uiszczenie grzywny w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego np. BLIK.