Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w grudniu 2017 roku

Data publikacji 05.01.2018

W grudniu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniało 8 wypadków oraz 60 kolizji drogowych. W wypadkach 1 osoba poniosła śmierć, a 13 osób zostało rannych.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

5

4

8

Od początku roku

42

41

52

Liczba kolizji drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

46

49

60

Od początku roku

452

540

595

Liczba osób rannych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

5

3

13

Od początku roku

50

49

62

Liczba osób zabitych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

0

1

1

Od początku roku

3

4

3

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w grudniu br. to:

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 13 zdarzeń,

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 11 zdarzeń,

- nieprawidłowe cofanie – 4 zdarzenia,

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 4 zdarzenia.

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie miasta Słupcy, gdzie zanotowano ich łącznie 23 przypadki. Kolejnym najbardziej zagrożonym rejonem był teren gminy Strzałkowo, gdzie odnotowano 13 zdarzeń drogowych oraz teren gminy Lądek, gdzie doszło do 7 zdarzeń.

Do wypadku ze skutkiem śmiertelnym doszło na terenie gminy Strzałkowo.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

Policjanci ujawnili na terenie powiatu 15 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

2

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

3

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

0

Przestępstwa

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

10

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 47 zdarzeń, natomiast kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 7 zdarzeń.

OFIARY

W wypadku ze skutkiem śmiertelnym zginęła piesza.

UWAGI

WRD KPP w Słupcy przypomina o obowiązku wynikającym z art. 11 ust. 4a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Ponadto przypomina się o właściwym przygotowaniu pojazdu do zimy: sprawnym oświetleniu, właściwym odśnieżeniu pojazdu (w tym szyb, aby zapewnić sobie widoczność) oraz wymianie opon na zimowe.