Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w listopadzie 2017 roku

Data publikacji 05.12.2017

W listopadzie 2017 roku na drogach powiatu słupeckiego zaistniały: 4 wypadki drogowe oraz 60 kolizji. W wypadkach 1 osoba poniosła śmierć, 3 osoby zostały ranne.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

2

5

4

Od początku roku

37

37

43

Liczba kolizji drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

34

56

60

Od początku roku

406

491

533

Liczba osób rannych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

3

6

3

Od początku roku

45

46

48

Liczba osób zabitych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

0

0

1

Od początku roku

3

3

2

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w listopadzie to:

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 8 zdarzeń

- nieprawidłowe cofanie – 8 zdarzeń

- nieprawidłowe wymijanie – 8 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 7 zdarzeń

- nieprawidłowe wyprzedzanie – 5 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 5 zdarzeń

Przyczyną wypadku ze skutkiem śmiertelnym było nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem.

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie miasta Słupcy, gdzie zanotowano łącznie 21 zdarzeń drogowych. Kolejnym najbardziej zagrożonym rejonem był teren gminy Lądek, gdzie doszło do 11 zdarzeń oraz teren gminy Strzałkowo, gdzie odnotowano 10 zdarzeń drogowych.

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

Policjanci ujawnili na terenie powiatu 19 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

2

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

2

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

0

 

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

15

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 37 zdarzeń, natomiast kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 10 zdarzeń.

OFIARY

W listopadzie w wypadku ze skutkiem śmiertelnym zginął pieszy.

UWAGI

WRD KPP w Słupcy przypomina o obowiązku wynikającym z art. 11 ust. 4a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

 

W ramach wykorzystania dróg w sposób szczególny odbędą się następujące wydarzenia:

  • 9 grudzień – I Bieg Mikołajków

  • 9 grudzień – Nocna jazda Konin

  • 17 grudzień – Jarmark Bożonarodzeniowy

  • 29 grudzień – Obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego

W związku z powyższym w tym czasie należy się liczyć z utrudnieniami w ruchu drogowym.

Ponadto przypomina się o właściwym przygotowaniu pojazdu do zimy: sprawnym oświetleniu, właściwym odśnieżeniu pojazdu (w tym szyb, aby zapewnić sobie widoczność) oraz wymianie opon na zimowe.