Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w październiku 2017 roku

Data publikacji 02.11.2017

W październiku bieżącego roku na drogach powiatu zaistniało 7 wypadków oraz 55 kolizji drogowych. W wypadkach 9 osób zostało rannych.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

3

7

7

Od początku roku

35

32

39

Liczba kolizji drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

61

65

55

Od początku roku

372

435

466

Liczba osób rannych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

3

11

9

Od początku roku

42

40

45

Liczba osób zabitych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

0

0

0

Od początku roku

3

3

1

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w październiku to:

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 8 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 6 zdarzeń

- nieprawidłowe cofanie – 6 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 6 zdarzeń

- nieprawidłowa zmiana pasa ruchu – 5 zdarzeń

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie miasta Słupcy, gdzie zanotowano łącznie 22 zdarzenia drogowe. Kolejnym najbardziej zagrożonym rejonem był teren gminy Strzałkowo, gdzie doszło do 10 zdarzeń oraz teren gminy Lądek i gminy Słupca, gdzie odnotowano po 9 zdarzeń drogowych.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

Policjanci ujawnili na terenie powiatu 8 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

 

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

0

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

6

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

0

 

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

2

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 38 zdarzeń, natomiast kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 6 zdarzeń.

UWAGI

Z uwagi na jesienną porę WRD KPP w Słupcy przypomina o obowiązku wynikającym z art. 11 ust. 4a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

 

W ramach wykorzystania dróg w sposób szczególny odbędą się następujące wydarzenia:

  • Obchody rocznicowe 11 listopada 1918 r. - Powidz, ul. Kościelna